Evenemang

För en aktiv och stöttande rehabiliteringsprocess

Hållbart arbetsliv

Webbinarium

Hur kan vi som organisation stärka chef, fack och skyddsombuds förmåga att arbeta med arbetslivsinriktad rehabilitering vid stressjukdom och tillsammans med den sjukskrivna samskapa återgångsprocessen?

En aktiv och stöttande rehabilitering är a och o för den sjukskrivna under hela sjukskrivningsperioden. I frånvaron av god kontakt med arbetsplatsen cirkulerar många orostankar under sjukskrivningen - Har min arbetsplats glömt mig? Är jag välkommen tillbaka? Klarar jag av att arbeta igen? Tänk om jag går tillbaka till samma riskfaktorer på arbetsplatsen?

Det är vanligt att även chefen känner sig osäker på hur den ska skapa en aktiv och stöttande återgång för den sjukskrivne - när och hur ofta bör den sjukskrivne kontaktas? Hur kan den sjukskrivne göras mer delaktig i sin rehabilitering?

Vilken roll kan kollegor och fack och skyddsombud ta för att stötta både chefen och den sjukskrivne?

Det finns flera aktörer i rehabiliteringsprocessen som behöver stärkas för att få goda förutsättningar, för en framgångsrik rehabilitering, där den sjukskrivne behåller tron på sin förmåga och känner sig välkommen tillbaka till arbetsplatsen.  

 

 

Var?

Digital medverkan. Länk skickas ut vid anmälan

När?

4 april 2023 kl 13.00 – 13.45

Vem?

Arbetsgivarföreträdare, chefer och HR-ansvariga, fackliga företrädare, skyddsombud inom det statliga avtalsområdet. Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande även på våra webbinarier och workshoppar, men det är inget krav.