Evenemang

Förbättra arbetsmiljön med IA-systemet

Hållbart arbetsliv

Webbinarium

IA-systemet stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet med rapportering, åtgärder och uppföljning av exempelvis olycksfall, tillbud och riskobservationer, samt känsliga händelser relaterade till OSA, exempelvis kränkande särbehandling. Men det kan också ligga till grund för utveckling av det interna arbetsmiljö-och samverkansarbetet. Den 27 oktober får du inspiration till hur verktygets samlade erfarenheter kan användas för att förbättra arbetsmiljön och förutsättningarna i er organisation.

Det välbeprövade systemet har utvecklats av Afa Försäkring på partsgemensam grund och har funnits i drift sedan 2005. Partsrådet erbjuder detta digitala verktyg till statliga myndigheter och lärosäten utan kostnad och har idag ett 40-tal statliga myndigheter och högskolor som användare. Dessutom används det av regioner och kommuner liksom av tusentals organisationer i privata näringslivet.

Webbinarium 27 oktober kl 12.00–12.45
Under detta webbinarium fokuserar vi på det som går att få ut av systemet som kan bidra till en bättre arbetsmiljö. Afa Försäkrings kundstöd för statliga myndigheter, Karin Erixon och Kajsa Linderborg, visar systemets integrerade möjligheter till rapporter och beslutsstöd. Medverkar gör även Karolina Wikmyr, avdelningschef HR på Swedac, för att dela sina erfarenheter kring hur IA-systemet kan användas till gagn för både arbetsmiljö och samverkansarbete. Därefter följer en frågestund ledd av Partsrådets Magnus Ternerot och Annika Nilsson.

Var?

Digital medverkan.
Länk till webbinariet skickas ut i bekräftelsen efter anmälan.

När?

27 oktober kl 12.00–12.45.
Det kommer även att finnas möjlighet att titta på webbinariet efteråt.

Vem?

Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande även på våra webbinarier, men det är inget krav.