Evenemang

Inkluderande arbetsmiljö främjar psykisk hälsa

Arbetsmiljö

Webbinarium

I en inkluderande arbetsmiljö kan var och en kan bidra på lika villkor. Här har alla så goda förutsättningar som möjligt att göra sitt jobb på ett långsiktig hållbart sätt. För att skapa en sådan arbetsmiljö behöver människors olikheter rymmas och tillvaratas. Hur möter och bemöter vi det som vi uppfattar som annorlunda? Vad får stereotypa förväntningar och fördomar för konsekvenser för prestationer och hälsa?

I en inkluderande kultur finns öppenhet, engagemang, delaktighet, att vi är respektfulla, uppskattar olikheter, delar med oss av information och kunskap. Det handlar om våra beteende mot varandra, men det måste också kvalitetssäkras i själva organisationen.

Partsrådet bjuder in till ett webbinarium där du får du ta del av metoden Inkluderande arbetsmiljö som ger stöd i att utforma inkluderande arbetsplatser och främjande av psykisk hälsa. Föreläsare är Hanna Wallensteen, legitimerad psykolog, som föreläser om normer, likabehandling och minoritetsstress, samt Gabriella Fägerlind, jämställdhets- och mångfaldskonsult från Implement Diversity, som kommer att berätta om stereotypa föreställningar, omedvetna preferenser och inkluderande kultur på arbetsplatsen. Båda har lång erfarenhet av mångfaldsfrågor och arbetsmiljö.

Det finns möjlighet att chatta med föreläsarna under webbinariet.

Se filmen från webbinariet.

Var?

Digital medverkan. Länk skickas ut i god tid före webbinariet.

När?

3 maj, 13.00-14.30

Vem?

Arbetsgivarföreträdare, chefer och HR-ansvariga, fackliga företrädare, skyddsombud inom det statliga avtalsområdet. Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande, men det är inget krav.