Evenemang

Inkluderande arbetsmiljö, vad hände sen?

Hållbart arbetsliv

Webbinarium

Hur kan vi skapa likvärdiga förutsättningar för alla medarbetare att göra sitt jobb och bidra på lika villkor? Skatteverket och Lantmäteriet har använt Partsrådets tjänst Inkluderande arbetsmiljö i sitt analys- och utvecklingsarbete. Lyssna till deras erfarenheter, reflektioner och lärdomar. Hur tar de arbetet för en inkluderande arbetsmiljö vidare?

Forskning visar att när alla medarbetare har bästa möjliga förutsättningar att göra sitt jobb gynnas hela verksamheten. Arbetsplatsrelaterade sjukskrivningar minskar och verksamhetsmålen nås lättare.

Under webbinariet berättar representanter från Skatteverket och Lantmäteriet om sina erfarenheter av Partsrådets tjänst Inkluderande arbetsmiljö. De delar med sig av sina reflektioner, lärdomar och inte minst av vad som har hänt i deras organisationer. Hur tar de arbetet för en inkluderande arbetsmiljö vidare?

Från Lantmäteriet medverkar
Elisabet Lewis, hr-strateg
Ann Sofie Ryberg, huvudskyddsombud verksamhetsområde Fastighetsinskrivning och med i den partsgemensamma arbetsmiljögruppen
Maria Karlsson, förrättningslantmätare, senior, och representant för SACO-S

Från Skatteverket medverkar
Maria Andrén, hr-specialist
Maria Thunberg, centralt huvudskyddsombud, SACO-S

Inkluderande arbetsmiljö syftar till att skapa statliga arbetsplatser där alla medarbetare kan bidra på lika villkor. Genom tjänsten får organisationer möjlighet att arbeta självständigt och långsiktigt med inkluderingsfrågor.

Under webbinariet kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor till de medverkande från Skatteverket och Lantmäteriet.

Var?

Digital medverkan. Länk skickas ut vid anmälan.

När?

Den 31 januari klockan 11.00-11.45

Vem?

Arbetsgivarföreträdare som chefer och HR-ansvariga, fackliga företrädare och skyddsombud inom det statliga avtalsområdet. Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande även på våra webbinarier och workshoppar, men det är inget krav.