Evenemang

Innovation – en partsgemensam angelägenhet i Sundsvall

Seminarium

Partsrådet välkomnar dig som är lokal part, arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare, i verksamheter inom det statliga avtalsområdet till en innovationsdag i Sundsvall, i samarbete med DIGG – Myndigheten för digital förvaltning.

Om innovationsdagen

”Digitaliseringen förändrar vårt samhälle i grunden. Den påverkar hur vi lever, arbetar – och ger möjligheter att göra sånt vi tidigare aldrig har gjort. Sverige har som mål att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. En effektiv och innovativ offentlig sektor är av stor betydelse för Sverige.”

Ovanstående citat står att läsa på DIGG:s hemsida. Det speglar väl varför det även är en partsgemensam angelägenhet att förstå hur ett arbete mot att bli innovativ verksamhet kan se ut och fungera. Att inom och mellan verksamheter lära av och med varandra för att dra nytta av framgångar och undvika misstag. Lokala parter – också i Sundsvall – behöver öka sin egen men också sin gemensamma medvetenhet och förståelse för hur verksamheter inom det statliga avtalsområdet kan arbeta effektivt med innovation och utveckling.

Innovationsdagen kombinerar föreläsningar med frågestunder, gruppövningar och paneldiskussioner – allt i syfte att erbjuda en interaktiv dag med möjlighet till erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande.

Bland annat deltar;

  • Anna Eriksson, generaldirektör på DIGG, Myndigheten för digital förvaltning. Anna kommer att ge en överblick av DIGG´s uppdrag, dela med sig av hennes erfarenheter av innovation och digitalisering i samhällsutvecklingen och inom offentlig sektor, OCH berätta om varför det är så viktigt att även lokala parter tar en aktiv roll i arbetet.
  • CSN och Lantmäteriet deltar med lokala partsrepresentanter för att berätta hur de arbetar med innovation och utveckling, och vilka framgångar respektive motgångar de har haft.
  • Lars Persson Skandevall, VD vid Bron Innovation, en verksamhet som bland annat initierar och stödjer projekt som utvecklar det digitala samhället. Lars kommer att hålla en provokativ presentation på temat ”Därför är innovation i offentlig sektor så svårt.”

Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor under hela dagen. Presentationer som visas på skärm kommer efter innovationsdagen att skickas ut till samtliga deltagare. Vi välkomnar ett aktivt deltagande.

 

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Susanne Tillqvist, tfn: 070 318 91 77, e-post susanne.tillqvist@partsradet,se eller Iréne Öst, tfn: 070 558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se.

Om du har frågor om din anmälan, Halina Sandler, tfn 08 556 029 03, e-post: halina.sandler@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070 558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se.

Var?

Grönborg, Storgatan 73, Sundsvall

När?

10 september, kl. 10.00 – 15.00. Kaffe serveras från 09.30. Presentationer börjar kl 10.00 och pågår till kl 15.00. Lunch serveras mellan 12.00 – 13.00. Mellan kl 15.15 – 16.15 serveras lättare förtäring och möjlighet finns till mingel hos DIGG (särskild anmälan krävs)

Vem?

Vi ser gärna lokala parter, att arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter, deltar gemensamt vid innovationsdagen, men det är inte ett krav. Detta för att inspiration och lärdomar från dagen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala innovations- och utvecklingsarbetet på myndigheten.