Evenemang

Lärande i arbetsvardagen, hur främjar vi det?

Hållbart arbetsliv

Webbinarium

Ett längre arbetsliv, en ombytlig arbetsmarknad och oväntade samhällsförändringar har satt nytt fokus på det kontinuerliga lärandet i organisationer. Idag behöver vi förstå och titta på vårt eget och organisationens lärande och utveckling på ett nytt sätt, tillsammans i organisationen.

Människor som lär sig och utvecklas på sin arbetsplats känner större engagemang och mår bättre.

Över tid har tyngdpunkten förskjutits från formellt lärande i form av kompetensutveckling för fåtalet till kollektivt, kontinuerligt lärande integrerat i organisationen.

Partsrådet bjuder in till ett webbinarium där Jon Ohlsson, professor i pedagogik och didaktik vid Stockholms Universitet, sätter ljuset på frågorna:

• Hur kan vi främja lärande i vardagen?
• Vilka förutsättningar för kunskapsförmedling behövs i en organisation?
• Är det alltid nytt vi behöver lära?
• Vilka hinder kan finnas?

Jon Ohlssons forskning omfattar studier av vuxnas individuella och kollektiva lärandeprocesser i arbetet, med huvudfokus på teamlärande och organisationspedagogik.

Under webbinariet gör vi även kopplingen mellan lärande och hälsa i samband med att vi pratar om tjänsten Lärande i förändring.

När arbetsgivarföreträdare, fackliga företrädare och skyddsombud gemensamt tar del av tjänsten Lärande i förändring stärker ni den gemensamma förmågan att prata om lärande och engagemang. Det blir tydligare att se de egna rollerna och det gemensamma ansvaret för verksamhetens utveckling och det hållbara arbetslivet lokalt.


Se filmen från webbinariet här:

Var?

Digital medverkan. Länk skickas ut vid anmälan.

När?

14 april 2023 kl. 10.00 – 10.40

Vem?

Arbetsgivarföreträdare, som chefer och HR-ansvariga, samt fackliga företrädare och skyddsombud inom det statliga avtalsområdet.

Vi ser gärna att arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt så att inspiration och lärdomar kan tas tillvara på bästa sätt i det lokala arbetet för ett hållbart arbetsliv, men det är inte ett krav.