Evenemang

Lönebildningsdagen för statlig sektor

Lönebildning

Konferens

Ett bra förberedelsearbete och ett fungerande samarbete är några av nycklarna för ett gott lönebildningsarbete. Den 21 september bjuder centrala parter in er som är representanter för arbetsgivare och fack inom statlig sektor till Lönebildningsdagen.

Dagen kommer ge både kunskap och möjlighet till reflektion. Genom att delta med både representanter för fack och arbetsgivare inom er verksamhet lägger ni en god grund för det lokala lönebildningsarbetet.

Ur programmet:

  • Anslagssystemet, samhällsekonomin och lönebildningen: Håkan Regner, SACO, och Roger Vilhelmsson, Arbetsgivarverket
  • Den statliga lönebildningen i ett sammanhang: Irene Wennemo, Generaldirektör Medlingsinstitutet
  • Förberedelsearbetet lägger grunden
  • BESTA och BESTA-vägen – få kunskap om klassificeringssystemet och metodstödet
  • Ett gott samarbetsklimat trots olika intressen. Camilla Saarinen, coach och grupputvecklare
  • Psykologiska perspektiv på verksamhetsnära lönebildning: Magnus Sverke, professor i psykologi, Stockholms universitet
  • Panelsamtal

 

Har du frågor? Hör av dig till kommunikation@partsradet.se

 

 

Var?

Konferensen sänds digitalt med möjligheter att ställa frågor via Q&A-funktion. Länk skickas ut i god tid innan webbinariet.

När?

21 september, 9.00-16.00.

Sista anmälningsdag: fredagen den 17 september.

Vem?

Representanter för fack och arbetsgivare som medverkar i det lokala partsgemensamma lönebildningsarbetet.