Evenemang

Lönebildningsdagen för statlig sektor

Lönebildning

Konferens

Ett bra förberedelsearbete och ett fungerande samarbete är några av nycklarna för ett gott lönebildningsarbete. Den 21 september bjuder centrala parter in er som är representanter för arbetsgivare och fack inom statlig sektor till Lönebildningsdagen.

Dagen kommer att ge både kunskap och möjlighet till reflektion. Genom att delta med både representanter för fack och arbetsgivare inom er verksamhet lägger ni en god grund för det lokala lönebildningsarbetet.

Agenda:

 • Moderatorer hälsar välkomna. Matilda Nyström Arnek, biträdande förhandlingschef, Arbetsgivarverket, och Andreas Nyström, vice ordförande, Saco-S
 • Inledning med de centrala förhandlingscheferna. Anna Falck, Arbetsgivarverket, Anna Steen, Saco-S/Akavia, Åsa Erba-Stenhammar, OFR/S,P,O, Helen Thornberg, Seko
 • Anslagssystemet, samhällsekonomin och lönebildningen. Håkan Regnér, docent i nationalekonomi, Saco, och Roger Vilhelmsson, chefsekonom, Arbetsgivarverket
 • Medlingsinstitutets funktion och roll: Den statliga lönebildningen i ett sammanhang. Irene Wennemo, generaldirektör, Medlingsinstitutet
 • Förberedelsearbetet lägger grunden. Matilda Nyström Arnek, biträdande förhandlingschef, Arbetsgivarverket, Marie-Therese Gyllhede, ombudsman, OFR/S, P, O
 • BESTA-systemet. Mårten Pappila, analytiker, Arbetsgivarverket
 • Moderatorer inleder eftermiddagen. Roger Pettersson, ombudsman, Seko, och Mårten Pappila, analytiker, Arbetsgivarverket
 • Metodstödet BESTA-vägen. Åsa Pyka, förhandlare, Arbetsgivarverket, och Roger Pettersson ombudsman, Seko
 • Ett gott samarbetsklimat trots olika intressen. Camilla Saarinen, ledarskaps- och grupputvecklare
 • Psykologiska perspektiv på verksamhetsnära lönebildning. Magnus Sverke, professor i psykologi, Stockholms universitet
 • Panelsamtal med de centrala förhandlingscheferna. Anna Falck, Arbetsgivarverket, Anna Steen, Saco-S/Akavia, Åsa Erba-Stenhammar, OFR/S,P,O, Helen Thornberg, Seko

 

Om du inte kunde delta eller vill se delar/hela dagen igen finns det möjlighet att kostnadsfritt beställa tillgång till inspelningen.

 

 

Var?

Konferensen sänds digitalt med möjligheter att ställa frågor via Q&A-funktion. Länk skickas ut i god tid innan webbinariet.

När?

21 september, 9.00-16.00.

Sista anmälningsdag: fredagen den 17 september.

Vem?

Representanter för fack och arbetsgivare som medverkar i det lokala partsgemensamma lönebildningsarbetet.