Evenemang

Nya föreskrifter om arbetsanpassning

Arbetsmiljö

Workshop

Den 1 juni 2021 börjar Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter Arbetsanpassning (AFS 2020:5) att gälla. Syftet är att tydliggöra och uppdatera föreskrifterna utifrån dagens arbetsmarknad och utmaningar.

I denna workshop kommer Pia Schyberg, sakkunnig handläggare i organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor, Arbetsmiljöverket, presentera de nya föreskrifterna och vägledningen om arbetsanpassning. Vad innebär de nya föreskrifterna? Vilket stöd ger vägledningen i det praktiska arbetet?

Du får också träffa Lena Niemi Birgersdotter, arbetsmiljöspecialist Kungliga Tekniska högskolan, som berättar om:

  • Rehabilitering som en del av arbetsmiljöplanen 2020.
  • Erfarenheter från tjänsten Välkommen tillbaka som Partsrådet erbjuder kostnadsfritt till statliga myndigheter.
  • Speciella förutsättningar vid arbetsanpassning och rehabilitering för doktorander.
  • Tips och stöd.
  • Under workshoppen kan du ställa frågor till Pia Schyberg och Lena Niemi Birgersdotter. Det finns också utrymme för samtal och erfarenhetsutbyte med kollegor från andra myndigheter.

Har du frågor? Hör av dig till annika.nilsson@partsradet.se

 

Artikel och film från workshoppen

 

Var?

Digital medverkan. Länk skickas ut i god tid innan.

När?

27 maj, 13.00-14.30

Vem?

Arbetsgivarföreträdare, chefer och HR-ansvariga, fackliga företrädare, skyddsombud och alla andra som är intresserade av ämnet. Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande, men det är inget krav.