Evenemang

Partsrådsdagen 2023: Norrköping

Seminarium

Årets upplaga av Partsrådsdagen genomförs fysiskt på två platser i Sverige. Välkommen till Stockholm den 7 november (fullbokat) eller till Norrköping den 29 november.

Dagen kommer att fyllas med föreläsningar kring relevanta frågor och utmaningar för statlig sektorn. Det stora fokuset ligger på materialet Hot på jobbet och den digitala tjänsten Arbetslivsresan.

Program

10.00 Ulrica Engström Nilsson, hälsar alla välkomna.

10.15 Arbetslivsresan – om och för ett längre arbetsliv, med Ylva Nordling och Viktor Marklund.

11.15 Mässa med mingel – presentation av Partsrådets utbud.

12.00 Lunch med mingel

13.00 Information om Partsrådets inriktning/verksamhet 2024.

13.30 Hot på jobbet: En tryggare arbetsplats, med Sara Göransson.

14.15 Fika och fortsatt mässa med mingel

14.45 Fortsättning Hot på jobbet: Länsstyrelsen Östergötland med enhetschef Helen Loor och skyddsombud och vice huvudskyddsombud Mari Trogen om sitt förebyggande arbete kring hot och våld.

15.15 Dagen avslutas och fortsatt mässa.

Partsrådets montrar 

Det finns också möjlighet att besöka våra montrar med olika arbetsmiljöteman för inspiration och stöd inom arbetsmiljö, hållbart arbetsliv, samverkan och lönebildning. 

Exempel på teman: 

  • En arbetsplats som stärker psykisk hälsa.
  • En arbetsplats som karaktäriseras av gott samarbete.
  • Hot på jobbet: En tryggare arbetsplats.
  • Samverkan: Stöd och inspiration samverkansarbetet.
  • Lönebildning: Ta del av hur andra statliga verksamheter arbetar med lönebildning och få vägledning om hur arbetsgivare och fackliga företrädare på central nivå resonerar kring de statliga löneavtalen.

Kaffe och smörgås samt lunch serveras.

Genom att delta med både representanter för fack och arbetsgivare inom er verksamhet lägger ni en god grund för det lokala arbetsmiljöarbetet.

Varmt välkomna!

Om du har frågor om evenemanget, kontakta: info@partsradet.se

Om du har frågor om anmälan, kontakta: halina.sandler@blick.se

Var?

Deltagande på plats i Norrköping.

När?

29 november, 10.00–15.30.
Sista anmälningsdag:10 november.
Begränsat antal deltagare.

 

Vem?

Arbetsgivarföreträdare, som chefer och HR-ansvariga, samt fackliga företrädare och skyddsombud inom det statliga avtalsområdet.

Vi ser gärna att arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt så att inspiration och lärdomar kan tas tillvara på bästa sätt i det lokala arbetet för ett hållbart arbetsliv, men det är inte ett krav.