Evenemang

Prova-på-workshop: Fånga tidiga tecken på stress

Hållbart arbetsliv

Workshop

Stressproblematik i en organisation eller hos en enskild individ uppstår inte från ena dagen till den andra. Utmaningen med stress, både individuell och organisatorisk, ligger i att upptäcka de tidiga signalerna och agera i tid. Förmågan att identifiera och hantera tidiga tecken på stress och ohälsa är central och den förmågan går att öka.

Den 20 juni kan du ta del av Partsrådets tjänst Fånga tidiga tecken i ett prova-på format. Du får testa en förkortad version av tjänsten för att se om Fånga tidiga tecken passar just din organisation.

Ni kan skapa goda förutsättningar för att tillsammans kunna jobba vidare med frågorna i din organisation genom ett partsgemensamt deltagande.

Mål med prova-på-workshoppen:

  • Skapa medvetenhet om hur organisationers förmåga att identifiera och hantera tidiga tecken på stress och ohälsa kan stärkas
  • Diskutera möjligheter och utmaningar relaterat till att fånga tidiga tecken på stress och ohälsa

Deltagarantalet är begränsat. Max 90 personer kan delta.

Om du har frågor kontakta: ida.bergman@partsradet.se 

Om tjänsten Fånga tidiga tecken

Fånga tidiga tecken är en interaktiv halvdagsworkshop där vi varvar teori med praktik.

Syftet är att stärka organisationens förmåga att identifiera och hantera tidiga tecken på stress och ohälsa. Deltagarna får möjlighet att öka sin kännedom om proaktiva insatser. De får också en ökad medvetenhet om styrkor och utmaningar med organisationens egen förmåga att identifiera och hantera tidiga tecken på stress och ohälsa.

Fokus ligger på både organisatoriska insatser och individuella åtgärder för att stärka ett tidigt agerande.

 

 

Var?

Digital medverkan via Zoom. Länk skickas ut dagen före workshoppen.

När?

20 juni kl. 13.00 – 14.00.

Sista anmälningsdag 19 juni, senast kl. 12.00.

Vem?

Arbetsgivarföreträdare som chefer och HR-ansvariga, fackliga företrädare och skyddsombud inom det statliga avtalsområdet. Vi ser gärna att arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt så att inspiration och lärdomar kan tas tillvara på bästa sätt i det lokala arbetet, men det är inte ett krav.

Max 90 deltagare.