Evenemang

Prova-på-workshop: Hur skapar vi en hälsofrämjande arbetslivsresa?

Hållbart arbetsliv

Workshop

Vårt arbetsliv påverkas både av det som händer på jobbet och i privatlivet.
För att skapa en hållbar arbetslivsresa behöver vi skapa goda förutsättningar som kan få medarbetare att vilja stanna längre på arbetsplatsen.

Med tjänsten Arbetslivsresan kan lokala parter få stöd i lyfta frågor om ett längre arbetsliv. Under workshoppen kommer ni att få ta del av tjänsten genom inspirationsmaterial, reflektion i mindre grupper samt diskutera i stor grupp.

Tjänsten Arbetslivsresan:

Denna tjänst erbjuder er stöd i att lyfta frågor om ett längre arbetslivs för alla åldrar i er organisation. Ni får ta del av forskningsbaserad kunskap, arbetsmetodik, inspirationsmaterial och samtalsunderlag som stöd i er dialog om vilka förutsättningar som finns hos er och som kan skapas för ett längre arbetslivs för alla medarbetare utifrån ett organisationsperspektiv.

Tjänsten belyser de organisatoriska förutsättningarna för att orka, vilja och kunna arbeta längre samtidigt som den är ett verktyg för att kunna arbeta aktivt med en ny arbetsmiljöstrategin.

Varmt välkommen att anmäla er! Sista anmälningsdatum: 14 september

Om ni har några funderingar hör gärna av er till viktor.marklund@partsradet.se

Var?

Workshoppen genomförs digitalt och länken skickas några dagar innan.

När?

15 september kl. 10.00 – 11.00

Vem?

Arbetsgivarföreträdare som chefer och HR-ansvariga, fackliga företrädare och skyddsombud inom det statliga avtalsområdet. Vi ser gärna att arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt så att inspiration och lärdomar kan tas tillvara på bästa sätt i det lokala arbetet, men det är inte ett krav.