Evenemang

Prova-på workshop: Välkommen tillbaka

Hållbart arbetsliv

Workshop

Det är utmanande att säkerställa en välfungerande rehabilitering där individen känner sig välkommen tillbaka och där organisationen tillhandahåller stödjande strukturer för alla inblandade aktörer. Partsrådets tjänst Välkommen tillbaka hjälper statliga organisationer att förbättra arbetet med rehabilitering, och nu ges möjligheten att prova på tjänsten i ett kortare format. 

Tjänsten Välkommen tillbaka är en interaktiv halvdagsworkshop som kretsar kring hur tidiga insatser, samordning och effektiv anpassning kan förbättra rehabiliteringsarbetet från sjukskrivningens första dag. Utifrån forskning och beprövad erfarenhet ger tjänsten deltagarna möjlighet att öka sin kunskap om effektiva insatser, få med sig konkreta redskap och metoder samt få en ökad medvetenhet om styrkor och utmaningar med organisationens egen rehabiliteringsprocess. Tjänsten fokuserar på hur arbetsgivare, fack och skyddsombud kan arbeta framgångsrikt med rehabiliteringskedjans olika delar.

Partsrådet erbjuder nu Välkommen tillbaka i prova på-format, vilket innebär att du som partsrepresentant kan testa på en förkortad version av tjänsten för att se om den passar just din organisation.

Var?

Digital medverkan, länk skickas ut till anmälda deltagare i god tid före workshoppen.

När?

26 april, 10.00-10.40

Vem?

Arbetsgivarföreträdare, chefer, HR-ansvariga, fackliga företrädare och skyddsombud inom det statliga avtalsområdet. Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande, men det är inget krav.