Evenemang

Så stärker vi långsiktigheten i den lokala lönebildningsprocessen enligt RALS-T

Lönebildning

Seminarium

Partsrådet bjuder in till digitalt seminarium med Arbetsgivarverket och Saco-S:

Välkommen till ett digitalt seminarium om hur ni som lokala parter kan utveckla er lokala lönebildningsprocess utifrån möjligheterna som ett tillsvidareavtal erbjuder.

Ett tillsvidareavtal innebär att lokala parter ges förutsättningar att planera lönebildningen i ett flerårigt perspektiv för att möta utmaningar i kompetensförsörjning och förändrade förutsättningar för verksamheten.

Seminariet riktar sig till lokala företrädare för både arbetsgivaren och Saco-S. Vi ser gärna ett partsgemensamt deltagande.

Seminariet leds av representanter från de centrala parterna som ger konkreta råd utifrån både avtalet och det partsgemensamma stödmaterialet. Vid seminariet medverkar lokala parter från CSN. De kommer att dela med sig av sina erfarenheter av att utveckla den lokala lönebildningsprocessen. Under seminariet ges också tillfälle till erfarenhetsutbyte.

 

Medverkar gör:

Anna Steen, Saco-S
Andreas Nyström, Saco-S
Mårten Pappila, Arbetsgivarverket
Åsa Pyka, Arbetsgivarverket
Anders Stålsby, Arbetsgivarverket

Välkomna!

/Styrgruppen inom Partsrådets arbetsområde centrala parters stöd till lokal lönebildning

Om du har frågor om det digitala seminariet, kontakta:

Anders Stålsby, Arbetsgivarverket, tfn: 08-700 14 16, e-post: anders.stalsby@arbetsgivarverket.se 


Andreas Nyström, Saco-S, tfn: 08-613 80 55, e-post: andreas.nystrom@sverigesingenjorer.se

 

Om du har frågor kring anmälan, kontakta: halina@blick.se

 

Var?

Seminariet genomförs i Zoom. Länk skickas ut i god tid före seminariet.

När?

21 oktober kl 09.00-12.00

Vem?

Seminariet riktar sig till lokala företrädare för både arbetsgivaren och Saco-S. Vi ser gärna ett partsgemensamt deltagande.

Inbjudan mejlas ut enligt särskild ordning efter sommaren.