Evenemang

Studiebesök Microsoft – ”Innovation i samhällets tjänst”

Seminarium

Partsrådet välkomnar dig som är lokal part, arbetsgivarföreträdare och facklig företrädare, i verksamheter inom det statliga avtalsområdet till ett studiebesök vid Microsoft och Microsoft Technology Center i Kista.

Om studiebesöket

Som lokal partsföreträdare är det viktigt att hålla sig ajour med vad som händer i omvärlden. Den tekniska utvecklingen går i exponentiell hastighet. Det som var nytt i förra veckan är gammalt om några månader. Verksamheter inom det statliga avtalsområdet kommer att stå inför stora utmaningar när det gäller att omfamna den tekniska utvecklingen. För lokala partsföreträdare, arbetsgivarrepresentant eller facklig företrädare, är utmaningen att stötta verksamheten i den förändring som pågår. För att som lokal partsföreträdare kunna vara ett bra stöd till sina medlemmar respektive sina medarbetare, är det viktigt att vara uppdaterad även i tekniska frågor.

Studiebesöket på Microsoft ger lokala partsföreträdare en unik insyn i den senaste tekniska utvecklingen och möjlighet att få ta del av hur offentlig förvaltning använder sig av tekniken. Det är även ett mycket bra tillfälle att utbyta erfarenheter och lärdomar med andra lokala partsföreträdare.

Studiebesöket kommer att handla om vad digital transformation innebär för offentlig sektor och vilka kompetenser som kommer att vara nödvändiga i den digitala världen. Vi kommer särskilt att diskutera etiska aspekter kring AI. Vi kommer att ges en visning av tekniska partnerlösningar ”i samhällets tjänst” i Microsoft Technology Center, där möjlighet ges att testa nya tekniska lösningar, och Microsoft innovativa arbetslokaler. Vi avslutar med en mingel-lunch med representanter från Microsoft – allt i syfte att erbjuda en interaktiv dag med möjlighet till erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande.

Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor under hela dagen. Presentationer som visas på skärm kommer efter innovationsdagen att skickas ut till samtliga deltagare. Vi välkomnar ett aktivt deltagande.

Varmt välkommen!

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Susanne Tillqvist, tfn: 070 318 9177, e-post susanne.tillqvist@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070 558 2837, e-postirene.ost@partsradet.se

Partsrådet bjuder på studiebesöket och förtäring, men står inte för logi- och resekostnader.

Var?

Microsoft, Finlandsgatan 36, 164 74 Kista (strax norr om Stockholm). Kaffe serveras från 09.30. Presentationer börjar kl. 10.00 och pågår till ca kl. 12.30. Lunch serveras mellan 12.30 – 13.30. Närmaste tunnelbanestation är Akalla, röd linje.

När?

2 april, kl. 10.00 – ca 13.30

Vem?

Vi ser gärna att arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt vid innovationsdagen, men det är inte ett krav. Detta för att inspiration och lärdomar från dagen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala innovations- och utvecklingsarbetet på myndigheten.