Evenemang

Workshopserie del 2: Utveckling av samverkan och lokala samverkansavtal

Samverkan

Workshop

Partsrådet och arbetsområdet Samverkan välkomnar er som företräder arbetsgivare och fackliga organisationer på strategisk myndighets-/motsvarande nivå till deltagande i digitala interaktiva workshopserier. Syftet är att ge er stöd och skapa goda förutsättningar för utveckling av ert lokala samverkansarbete.

Serierna har ett liknande upplägg som den uppskattade workshopserien som genomfördes i december 2020. Skillnaden är att vi denna gång har valt att begränsa antalet deltagare till cirka 40 personer för att skapa goda förutsättningar för interaktion och erfarenhetsutbyte. Därutöver har vi valt att denna gång bjuda in till två olika workshopserier med olika målgrupper. Den första som sker i maj är riktad till er som står i startgroparna att utveckla samverkan och samverkansavtal och den andra, som sker i september/oktober, riktar sig till er som har ett etablerat samverkansavtal och vill utveckla samverkan ytterligare.

Varje workshopserie är indelad i tre tillfällen med olika teman och har sin utgångspunkt i Partsrådets processverktyg Verktyg för utveckling av lokala samverkansavtal.

WORKSHOPSERIE I TRE DELAR:
UTVECKLING AV SAMVERKAN OCH LOKALA SAMVERKANSAVTAL

Målgrupp: Vänder sig till er som idag inte har något samverkansavtal och står i startgroparna för att utveckla samverkan och lokala samverkansavtal.

Del 1 - Varför samverkan?

Tid: 11 maj, 13.00-15.00

Inspiration till samverkan och fokus på frågan- Varför samverkan? Vikten av lokala parters gemensamma svar på ”varför ska vi teckna ett samverkansavtal och vilket mervärde förväntas samverkan tillföra”. Detta är grundbulten för det lokala samverkansavtalet och blir också lokala parters ledstjärna i det fortsatta arbetet. Partsrådet kommer att förmedla de centrala parternas syfte och målsättning med Samverkan för framtiden och deltagarna kommer att få möjlighet att diskutera ett antal frågeställningar i mindre grupper för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Del 2 - Hur ska vi samverka?

Tid: 20 maj, 13.00-15.00

Vi diskuterar hur samverkan kan se ut i praktiken och vikten av att skapa strukturer utifrån verksamhetens unika förutsättningar. Vi kommer också att diskutera vikten av att väga in våra tidigare lärdomar av partsgemensamt samarbete, delaktighet och engagemang i definitionen av hur vi vill att samverkan ska se ut framåt. Vad har fungerat bra som vi vill behålla? Och vad har fungerat mindre bra som vi vill undvika framåt?

Del 3 - Stöd och avstämning

Tid: 26 maj, 13.00-15.00

Vi diskuterar implementering av samverkansavtalet och/eller förändringar i samverkansarbetet. Vad är en stor eller liten förändring och hur anpassar man implementeringen efter verksamhetens individuella förutsättningar och utgångspunkt? Vi kommer också att diskutera vikten av uppföljning och kontinuerligt förbättringsarbete som förhållningssätt för att utveckla samverkan. Att våga testa, behålla det som fungerar bra och justera arbetssätt med oönskade effekter.


WORKSHOPSERIE I TRE DELAR:
VIDAREUTVECKLING AV SAMVERKAN OCH SAMVERKANSAVTAL

Målgrupp: Vänder sig till er som har ett samverkansavtal idag och står inför att vidareutveckla samverkan.

Vi återkommer med inbjudan under våren när innehållet är klart. Datumen är däremot satta och vi ber er därför att reservera dem.

Del 1: 28 september, 13.00-15.00
Del 2: 6 oktober, 13.00-15.00
Del 3: 12 oktober, 13.00-15.00

Dessa tillfällen syftar till att ge lokala parter ett stöd i utvecklingen av lokala samverkansavtal och inspirera er till att utveckla era nuvarande samverkansformer. Därför är det angeläget att samtliga lokala parter deltar gemensamt vid de tillfällen ni väljer att anmäla er till.

Har du frågor, kontakta sara.haag@partsradet.se

Var?

Digital medverkan. Länk skickas ut i bekräftelsen efter anmälan.

När?

20 maj, 13.00-15.00

Vem?

Vänder sig till er som idag inte har något samverkansavtal och står i startgroparna för att utveckla samverkan och lokala samverkansavtal.

Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande även på våra webbinarier och workshoppar, men det är inget krav.

Anmäl er partsgemensamt senast den 4 maj.