Evenemang

Verkliga resultat i arbetsmiljön? Statliga organisationer berättar om sina erfarenheter

Arbetsmiljö

Webbinarium

Systematiskt arbetsmiljöarbete förebygger arbetsskador, ohälsa, olycksfall i arbetet och lägger grunden för en bra arbetsmiljö. Det tjänar både medarbetare, arbetsgivare och samhälle på. Men hur kan arbetet underlättas?

Lyssna till hur Skogsstyrelsen, Kungliga Hovstaterna och Mittuniversitetet utvecklat sitt systematiska arbetsmiljöarbete och vilka verkliga resultat de uppnått. Alla tre använder IA-systemet som stöd i sitt systematiska arbetsmiljöarbete.

· Ser man mätbara förbättringar och minskade risknivåer i verksamheten?
· Har det underlättat för medarbetare att anmäla incidenter och olycksfall?
· Vilka arbetsmiljöteman kan de se via inrapporteringar och vad drar de för slutsatser?
· Hur har det partsgemensamma arbetet underlättats?

Dessutom medverkar experter från Afa Försäkring för att berätta om övergripande arbetsmiljöstatistik från statlig sektor och ge en kort introduktion till IA-systemet.

Du får även höra kort om Partsrådets e-utbildningar, som ger en bra grund för det systematiska arbetsmiljöarbetet i din organisation, Organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete i praktiken och Systematiskt arbetsmiljöarbete - vilka regler styr?

Under en paneldiskussion kan du som deltar ställa frågor till de medverkande.


Om IA-systemet

IA-systemet är ett webbaserat verktyg som stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet med rapportering, åtgärder och uppföljning av olycksfall, tillbud och riskobservationer, inklusive händelser relaterade till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Systemet gör det lättare att få en överblick och ta välgrundade beslut om åtgärder för att förbättra arbetsmiljön ytterligare.

Se webbinariet i efterhand:

 

Var?

Digital medverkan. Länk skickas ut i förväg.

När?

28 mars kl. 13.00-14.00

Vem?

Arbetsgivarföreträdare som chefer och HR-ansvariga, fackliga företrädare och skyddsombud inom det statliga avtalsområdet. Vi ser gärna att arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt så att inspiration och lärdomar kan tas tillvara på bästa sätt i det lokala arbetet för ett hållbart arbetsliv, men det är inte ett krav.