Evenemang

Vill du engagera dig i Partsrådets utbud av stöd för utveckling av samverkan?

Samverkan

Workshop

Under hösten 2021 genomförde Partsrådet en enkätundersökning för att samla kunskap om myndigheternas utmaningar och framgångsfaktorer gällande samverkan. Nu bjuder vi in dig som svarat på enkäten att delta i en digital workshop.

Resultaten från enkäten visar på en hög grad av kunskap om att samverkan är en framgångsfaktor för att lyckas. Resultaten visar också att det bland lokala parter finns behov av mer kunskap om samverkan. Partsrådet kommer därför under 2022 och 2023 att utveckla kunskapshöjande stöd för lokala parter.

Du som har svarat på enkäten är nu välkommen att delta i en digital workshop där du får möjlighet att ge uttryck för vilket behov av stöd din organisation har för att utveckla er samverkan. Syftet med workshoppen är att, genom dialog med lokala parter, utveckla användbart stöd för utveckling av er samverkan.

Dialogen tar utgångspunkt i huvudfrågorna:

  • Vilken typ av stöd är ni i behov av?
  • Vilken typ av kunskapsmaterial skulle vara användbart för er? Hur vill ni att det ska kunna användas i era organisationer?
  • Dialogen kommer att ske digitalt och leds av representanter från Partsrådets arbetsområde Samverkan. Syftet är att inhämta kunskap om format och innehåll av stödmaterial som ni tror att ni kan ha bäst nytta av utifrån ert uppdrag som lokala parter.

Har du några frågor om anmälan, kontakta: halina.sandler@blick.se

 

Var?

Länk till digitalt Zoom-möte skickas ut i förväg till anmälda deltagare

När?

25 februari, 13.00-14.30.

Vem?

Workshoppen riktar sig till dig som deltagit i enkätundersökningen om samverkan som gjordes hösten 2021 (lokala parter på strategisk nivå).