Evenemang

Förebygg och hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Arbetsmiljö

Workshop

Psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro men långt ifrån alla som drabbas blir sjukskrivna. Att främja psykisk hälsa på arbetsplatsen och att hantera psykisk ohälsa när den uppstår är både nödvändigt och lönsamt.

Mynak – Myndigheten för arbetsmiljökunskap - har tagit fram Riktlinjer vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Under hösten 2021 arrangerar Partsrådet en serie workshoppar och webbinarier på temat psykisk hälsa och psykisk ohälsa kopplat till arbetet och arbetsplatsen. Syftet är att inspirera och tillgängliggöra relevant kunskap.

Först ut i serien är workshoppen Förebygg och hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Gunnar Bergström, professor i arbetshälsovetenskap vid Gävle högskola och docent vid Karolinska Institutet, har varit medverkande expert när riktlinjerna togs fram. Under workshoppen berättar han hur en organisation kan arbeta för att förebygga psykisk ohälsa och hur man ska agera när medarbetare drabbas av psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Medverkar gör också Milou Häggå, organisationskonsult, AB Previa som berättar om hur företagshälsovården kan stödja arbetsplatser utifrån den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Under workshoppen ges möjlighet att ställa frågor till Gunnar Bergström och Milou Häggå. Det finns också utrymme för samtal och erfarenhetsutbyte i gruppdiskussion med kollegor från andra myndigheter.

För frågor om anmälan: madeleine.persson@blick.se
För frågor om innehållet i workshoppen: annika.nilsson@partsradet.se

Se filmen från webbinariet

Var?

Digital medverkan. Länk skickas ut i god tid före workshoppen. 

När?

28 oktober, 13.00-14.30

Vem?

Arbetsgivarföreträdare, chefer och HR-ansvariga, fackliga företrädare, skyddsombud. Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande, men det är inget krav.