Evenemang

Stöd i utvecklingen av nya och befintliga lokala samverkansavtal, del 1

Samverkan

Webbinarium

Partsrådet välkomnar er som företräder arbetsgivare och fackliga organisationer på strategisk myndighets-/motsvarande nivå till deltagande i digitala interaktiva workshops som syftar till att ge stöd och erfarenhetsutbyte för att utveckla ert lokala samverkansarbete.

Vi kommer att diskutera syfte och målsättningar med kollektivavtalet Samverkan för framtiden utifrån varför samverkan, hur samverka sker i praktiken, frågor om implementering av samverkansavtal och hur man får till ett kontinuerligt förbättringsarbete med hjälp av uppföljning.

Syftet är att ge stöd i utvecklingen av nya och befintliga lokala samverkansavtal och att skapa utrymme för erfarenhetsutbyte mellan deltagande verksamheter i frågor om samverkan. Anmälan kan ske till ett eller flera tillfällen och vi ser helst att ni deltar partsgemensamt.

Workshoptillfällena består av tre olika delar som tar utgångspunkt i Partsrådets processverktyg för utveckling av samverkan. Del 1 kommer att erbjudas vid två tillfällen och del två och tre vid ett tillfälle var.

Del 1 - Varför samverkan?
Inspiration till samverkan och fokus på frågan- Varför samverkan? Vikten av lokala parters gemensamma svar på ”varför ska vi teckna ett samverkansavtal och vilket mervärde förväntas samverkan tillföra”. Detta är grundbulten för det lokala samverkansavtalet och blir också lokala parters ledstjärna i det fortsatta arbetet. Partsrådet kommer att förmedla de centrala parternas syfte och målsättning med Samverkan för framtiden och deltagarna kommer att få möjlighet att diskutera ett antal frågeställningar i mindre grupper för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Datum: 8 december 2020 (se även samma evenemang den 3 december)
Tid: 13.00- 15.00

Dessa tillfällen syftar till att ge lokala parter ett stöd i utvecklingen av lokala avtal och inspirera er till att utveckla era nuvarande samverkansformer. Därför är det angeläget att samtliga lokala parter deltar gemensamt.

Har du frågor, kontakta sara.haag@partsradet.se

Se hela webbinarieserien

Var?

Digital medverkan.
Länk till webbinariet skickas ut i bekräftelsen efter anmälan.

När?

8 december kl. 13.00-15.00.
Se den inspelade webbinarieserien.

Vem?

Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande på våra webbinarier, men det är inget krav.