Evenemang

Stöd i utvecklingen av nya och befintliga lokala samverkansavtal, del 2

Samverkan

Webbinarium

Partsrådet välkomnar er som företräder arbetsgivare och fackliga organisationer på strategisk myndighets-/motsvarande nivå till deltagande i digitala interaktiva workshops som syftar till att ge stöd och erfarenhetsutbyte för att utveckla ert lokala samverkansarbete.

Vi kommer att diskutera syfte och målsättningar med kollektivavtalet Samverkan för framtiden utifrån varför samverkan, hur samverka sker i praktiken, frågor om implementering av samverkansavtal och hur man får till ett kontinuerligt förbättringsarbete med hjälp av uppföljning.

Syftet är att ge stöd i utvecklingen av nya och befintliga lokala samverkansavtal och att skapa utrymme för erfarenhetsutbyte mellan deltagande verksamheter i frågor om samverkan. Anmälan kan ske till ett eller flera tillfällen och vi ser helst att ni deltar partsgemensamt.

Workshoptillfällena består av tre olika delar som tar utgångspunkt i Partsrådets processverktyg för utveckling av samverkan. Del 1 kommer att erbjudas vid två tillfällen och del två och tre vid ett tillfälle var.

Del 2 - Hur ska vi samverka?
Vi diskuterar hur samverkan kan se ut i praktiken och vikten av att skapa strukturer utifrån verksamhetens unika förutsättningar. Vi kommer också att diskutera vikten av att väga in våra tidigare lärdomar av partsgemensamt samarbete, delaktighet och engagemang i arbetet med hur vi vill att samverkan ska se ut framåt. Vad har fungerat bra som vi vill behålla? Och vad har fungerat mindre bra som vi vill undvika framåt?  Vi bjuder på praktiskt exempel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som delar med sig av sina erfarenheter - hur de har valt att i praktiken strukturera sitt samverkansarbete utifrån sina unika förutsättningar på myndigheter.

Datum: 10 december 2020
Tid: 13.00- 15.00

Dessa tillfällen syftar till att ge lokala parter ett stöd i utvecklingen av lokala avtal och inspirera er till att utveckla era nuvarande samverkansformer. Därför är det angeläget att samtliga lokala parter deltar gemensamt.

Har du frågor, kontakta sara.haag@partsradet.se

Se hela webbinarieserien

Var?

Digital medverkan.
Länk till webbinariet skickas ut i bekräftelsen efter anmälan.

När?

10 december kl. 13.00-15.00.
Se den inspelade webbinarieserien.

Vem?

Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande på våra webbinarier, men det är inget krav.