Om oss

Avtal klara för 2017

Foto: Shutterstock.

onsdag 2 november 2016

Centrala parter har tecknat avtal om Partsrådets arbetsområden under kommande år.

Partsrådet kommer precis som idag att ha fyra arbetsområden under 2017.

En nyhet är att det nuvarande arbetsområdet Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd byter inriktning och namn till Innovation och utveckling – ur ett partsperspektiv. Fokus för arbetsområdet ligger på att öka kunskapen hos lokala parter om vad det innebär att vara en innovativ och utvecklande verksamhet, inom ramen för uppdraget på den egna myndigheten. Partsrådets stöd ska inspirera lokala parter att skapa en innovativ och utvecklingsorienterad arbetsmiljö. Avtalet för arbetsområdet avser 2017–2018.

Även avtalet för arbetsområdet Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå sträcker sig över samma tidsperiod.

Avtal för arbetsområdet Centrala parters stöd till lokal lönebildning avser år 2017. Avtal för arbetsområdet Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv löper under åren 2017–2019 och kommer bland annat att fokusera på kunskap om faktorer och förhållanden i arbetet som har särskilt stor påverkan på hälsa och välbefinnande i arbetslivet.

– Det är bra att parterna redan nu har tecknat avtal för Partsrådets arbetsområden under kommande år. Det ger goda förutsättningar för att arbetsområdena ska kunna komma igång med verksamhet tidigt under 2017, säger Partsrådets kanslichef Elisabet Sundén Ingeström.

Läs mer om inriktningen för de olika arbetsområdena i förhandlingsprotokollet.