Om oss

Covid-19-anpassat representantskap

Fredrik Bäckström, ordförande, i studion.

onsdag 29 april 2020

I april 2020 genomfördes representantskapet för första gången i form av ett webbinarium med mentimeterröstning. Detta för att följa restriktionerna för att minska spridningen av covid-19. Målet var att göra ett digitalt lättillgängligt möte för deltagarna och samtidigt säkerställa dokumentationen både av beslutspunkter och omröstningar. Representantskapets ordförande ledde mötet från en studio.

– Mötet gick bra. Jag gav stort utrymme för att fråga och lämna synpunkter i chatten och omröstningen var lite omständlig. Det tog extra tid. Men jag saknar samtalen som sker runt ett fysiskt möte, säger ordförande Fredrik Bäckström från Seko.

Styrelsens vice ordförande Lena Emanuelsson inledde med några ord om 2019 samt redogjorde senare för styrelsens förslag till övergripande verksamhetsinriktning för 2020.

Till och med nästa ordinarie representantskap är Carl Durling från Arbetsgivarverket ordförande och Anders Lindström från Saco-S vice ordförande.

Läs Partsrådets verksamhetsberättelse 2019

I verksamhetsberättelsen berättar Försäkringskassan och Riksrevisionen hur de använt Hållbart arbetslivs tjänster i sitt partsgemensamma arbete. Läs verksamhetsberättelsen här.

Läs mer om hur representantskapet fungerar här.