Om oss

Covid-19: Partsrådet anpassar verksamheten

Illustration av covid-19.

onsdag 25 mars 2020

Vi anpassar nu löpande vår verksamhet så att den bedrivs på ett sätt som motverkar smittspridning och följer expertmyndigheternas rekommendationer.

Partsrådets verksamhet bygger i hög grad på möten, seminarier och utbildningar. Dessa kommer nu att i så hög grad som möjligt genomföras med hjälp av digital teknik. Aktiviteter kan komma att ställas in eller anpassas på olika sätt och vi vet att det finns en stor förståelse för sådana förändringar från alla er som använder våra tjänster.

Aktiviteterna anpassas i samråd med beställare och samverkande organisationer för att skapa trygghet för er som använder våra tjänster.

Vi hoppas att ni får svar på era frågor i de kontakter som vi nu tar med organisationer som berörs av ovanstående förändringar. Om ni saknar information eller återkoppling är ni välkomna att ringa vårt kansli eller kontakta oss via info@partsradet.se

Med vänlig hälsning

Partsrådets styrelse