Vi erbjuder

Avropsformulär: e-utbildningar och webbmaterial i scormformat

Här skickar du in ett avrop för den eller de e-utbildningar och webbmaterial i scormformat som ni är intresserade av. Scormfilerna kan sedan läggas upp på er interna lärplattform (LMS).

För att få tillgång till filerna behöver ni som representanter för arbetsgivare och fack på arbetsplatsen ha en dialog om vilka utbildningar som motsvarar era behov och vad ni hoppas uppnå. Ni behöver också tillsammans återrapportera hur många som genomfört utbildningarna och hur ni som företrädare för arbetsgivare och fack bedömer att de har skapat mervärde för verksamheten.

Läs mer om våra e-utbildningar och webbmaterial.

Generella uppgifter
*Intern kontaktperson på er myndighet till Arbetsgivarverket. Kontakta er HR-ansvariga för mer information.

Arbetsgivarrepresentant

Ange uppgifter för arbetsgivarrepresentant nedan

Fackliga representanter

Ange 1 - 3 fackliga representanter nedan

Godkännande och kontaktpersoner

Person som kontaktas för återkoppling om användning av materialet och uppfyllda mål

Telefonnummer till kontaktpersonen

E-postadress till kontaktpersonen

Ange e-postadressen för den som tar emot leveransen av scormpaketet/-paketen hos er, om annan än kontaktpersonen

Jag som skickar in detta avrop heter (förnamn/efternamn), om annan än kontaktperson ovan