Vi erbjuder

#21 Hållbart digitalt arbetsliv

De fem personerna som deltar i poddavsnittet.

måndag 15 mars 2021

Historiskt har samhällsförändringar ofta drivits på av teknisk utveckling, och i det här avsnittet av Partsrådspodden utgår vi från en av vår tids stora omvälvningar: digitaliseringen. Hur påverkar egentligen den tekniska utvecklingen förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv – för friska och engagerade arbetsplatser?

Partsrådspodden · #21 Hållbart digitalt arbetsliv

Hållbart arbetslivs före detta programchef Emilia Liljefrost pratar med forskaren Kristina Palm om de förändringar vi står inför samt vilka positiva aspekter som ny teknik kan bidra till. Carin Håkansta, senioranalytiker och forskare på Arbetsmiljöverket, berättar om arbetsmiljöutmaningar relaterade till ett arbetsliv med allt fler digitala komponenter.

Vi får även perspektiv på hur teknikutvecklingen påverkar arbetsvardagen i en statlig organisation, tack vare verksamhetsstrategen Ingrid Tilly och djurskyddshandläggaren Patrik Hallberg från Länsstyrelsen i Värmland.