Vi erbjuder

Arbetsglädje i oxveckorna

Ensamt, utmanande, stressigt och frustrerande, men också utvecklande, flexibelt och bra. De ord som används av myndighetsanställda för att beskriva arbetssituationen i januari 2021 är både av negativ och positiv karaktär, oavsett om arbetet bedrivs från hemmet eller om det är ”business as usual”.

Tiotusenkronorsfrågan är vad som ger oss energi och arbetsglädje i tider av osäkerhet. Det har omkring 200 myndighetsanställda listat med hjälp av den kommande tjänsten Samskapat utvecklingsarbete.