Vi erbjuder

Det perfekta partssamarbetet

Pandemin har ställt höga krav på omställningsförmåga och utmanat gängse arbetssätt. En god dialog mellan fack och arbetsgivare tycks därför viktigare än någonsin. Ur Partsrådets synvinkel är samarbetet mellan parterna på central och lokal nivå en framgångsfaktor i statliga organisationers utvecklingsarbete. Det bekräftas gång på gång av alla er som tar del av vårt stöd.

Med Partsrådets hjälp kan din organisation få en skjuts i det utvecklingsarbete som arbetsgivare och fack bedriver tillsammans lokalt. Nu har vi dessutom lanserat denna nya webb för att kunna vara ännu mer tillgängliga för alla er företrädare i statliga verksamheter. Här hittar du våra verktyg, inspiration och arbetsmaterial för att komma igång, förbättra och fokusera. En positiv bieffekt av att utnyttja vårt erbjudande är att ert partssamarbete kan utvecklas och stärkas.

Välkommen till Partsrådet!