Vi erbjuder

En frisk arbetsplats gynnar alla

En frisk arbetsmiljö gynnar såväl enskilda individer, som organisationer och samhället i stort, och den långsiktigt goda arbetsmiljön skapas genom välfungerande samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det slår regeringen fast i den nya arbetsmiljöstrategin för 2021–2025 "En god arbetsmiljö för framtiden".

Forskningen har ännu inte hela bilden av vad som faktiskt skapar friska arbetsplatser, men en möjlighet kan vara att utgå från kända riskfaktorer och vända på dem, enligt den kunskapssammanställning som Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap precis presenterat på regeringens uppdrag.

Här nedan kan du ta del av texter och material för inspiration och stöd i arbetet med att skapa och förvalta en frisk arbetsplats hos er.