Vi erbjuder

Osäkerhet är det nya normala

År 2020 har bjudit på stora samhälleliga utmaningar. Är det något som vi har lärt oss så är det att vi behöver vänja oss vid att leva med osäkerhet – vilket är svårt att hantera för de allra flesta på såväl organisations- som individnivå.

När nu parterna på central nivå inom det statliga avtalsområdet fattat beslut om hur stödet till lokala parter ska se ut framöver står Partsrådet rustade. Till oss kan arbetsgivare och fack som arbetar tillsammans vända sig för att få hjälp att identifiera möjligheter och hitta lösningar på utmaningar.