Hållbart arbetsliv

Lär dig leva med osäkerheten

tisdag 15 december 2020

2020 har framför allt präglats av osäkerhet och detta är något vi behöver lära oss att leva med under kommande år. Den bistra sanningen är att normalläget inte kommer att återuppstå – och vi vet inte heller vad som kommer att ersätta det.

För de allra flesta är osäkerhet ett ovälkommet inslag, i synnerhet när det råder på flera plan samtidigt. Under nästa år kommer vi dessutom att behöva hantera efterverkningarna av pandemin, eventuellt i form av ökade sjuktal på grund av stress och oro, inte minst relaterat till bristen på möjlighet att planera. Så, hur bär vi oss åt för att hantera osäkerheten? Och hur bygger vi resiliens, det vill säga psykologisk motståndskraft?

I Marcus Buckinghams artikel "What Really Makes Us Resilient?" i Harvard Business Review beskrivs resiliens som en reaktiv sinnesstämning skapad av exponering för lidande. Artikeln baseras på en undersökning som tydligt visar att ju mer påtagligt ett hot är, desto mer motståndskraft skapas hos individen. Eftersom osäkerhet lätt leder till att fantasin skenar iväg drar artikelförfattaren slutsatsen att det är långt farligare att tona ner eller mörklägga hot om förändringar, jämfört med att säga som det är.

Partsrådet erbjuder stöd

OECD-rapporten "Negotiating Our Way Up"  från 2019 visar att den typ av arbetsmarknadsmodell vi har i Sverige ger bättre förutsättningar att möta samhälleliga förändringar. Modellen utgör en viktig infrastruktur för det utvecklingspartnerskap som behövs för utmaningar där ingen enskild aktör varken äger problemet eller lösningen.

Partsrådet står väl rustade att hjälpa, tack vare en rad olika verktyg och tjänster. I november lanserades till exempel tjänsten 29k: Hantera stress vars syfte är just att bygga motståndskraft på individnivå. Att tajmingen var god visar det faktum att tjänsten redan väckt intresse hos tio procent av våra medlemmar. Under 2021 kommer vi dessutom att lansera ytterligare tjänster som stöttar i utvecklingsarbetet och hanteringen av osäkerhet.    
 

Relaterat innehåll