Hållbart arbetsliv

Hållbart arbetsliv – mitt i coronakrisen

Emilia Liljefrost, programchef för Partsrådets arbetsområde Hållbart arbetsliv.

torsdag 26 mars 2020

Covid-19 har inneburit stora förändringar på kort tid – för samhället i stort liksom för enskilda organisationer. Programmet för Hållbart arbetsliv arbetar aktivt för att ställa om sin verksamhet i den svåra situationen. Emilia Liljefrost är programchef och menar att den senaste tiden har präglats av högt tempo.

- I början kom samhällskrisen smygande och vi bevakade den från håll. Men för ungefär en vecka sedan gick plötsligt telefonen varm. Eftersom vi levererar tjänster som ofta innebär fysiska möten undrar våra beställare hur vi ska lösa situationen.

Emilia menar att de alltid utgår ifrån Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer, samt att de i dialog med uppdragsgivarna försöker lösa alla inbokade tjänster och utbildningar.

- Det finns inga enkla svar för hur det ska lösas. En del vill boka om och senarelägga tjänsterna. Andra vill hitta nya sätt att genomföra aktiviteterna, inte minst i storstadsregionerna där vi rekommenderas att arbeta hemifrån. Vi arbetar därför aktivt för att ta fram digitala lösningar i dialog med våra beställare.

Digitala verktyg för att stötta kärnverksamheten

Utöver möjligheten att digitalisera Hållbart arbetslivs tjänster så vill Emilia ta fram konkreta verktyg för att hjälpa myndigheterna i deras kärnverksamhet.

- Många undrar hur de ska få arbetet att flyta på trots att de jobbar hemifrån. Förmågan att hitta digitala verktyg ställs verkligen på sin spets. Här kan vi på Hållbart arbetsliv hjälpa till att säkerställa att man kan jobba vidare som grupp. Vi har själva jobbat med webbinarium och appar för lärande. Vi ser just nu över hur vi kan tillgängliggöra liknande lösningar för fler. Ett tips är därför att hålla utkik på vår hemsida där vi återkommer med förändringar i utbudet, liksom om vi ser något specifikt som kan lösa situationen för medlemmarna just nu.

Kris – men också möjlighet att lära

Emilia menar att det finns 247 medlemmar i Partsrådet – och att läget skiljer sig drastiskt för de olika verksamheterna.

- En del myndigheter har en aktiv del i krishanteringen och måste såklart prioritera krissituationen. För andra medarbetare innebär det att viss tid blir frigjord, även om man försöker omvandla en del av arbetet till en digital form. Offentligt anställda är normalt hyfsat förskonade från konjunkturförändringar, medan exempelvis industrier är vana vid att konjunkturen skiftar. Fordonsindustrin fokuserar på kompetensutveckling när produktionstakten går ned. Här finns mycket att lära.

Emilia liknar den senaste tiden vid ett sorts vakuum där vissa verksamheter tillfälligt stannat upp.

- Många inser plötsligt att vi inte kan arbeta som vi gjort tidigare. Då är det viktigt att vi börjar vrida på saker och ting för att starta igång vårt arbete igen.

Bakgrund som ekonomhistoriker

Emilia har doktorerat inom ekonomisk historia och menar att hennes erfarenheter hjälper henne att hålla fokus trots den oroliga tiden. Hon understryker särskilt vikten av att inte lägga ned arbetet helt och hållet. 

- Historiskt har vi kunnat se att det alltid kommer konjunkturer och kriser. Det får negativa effekter, men samtidigt kan det odla samhället ge nya möjligheter. I ett sånt här läge måste vi våga testa nya saker och förstå att allting inte behöver bli perfekt från början. Folk har överseende i dessa kristider. Uppmuntra därför varandra till att våga testa nytt.

Emilias tre tips:

  1. Få ned stressen
    Rent neurologiskt reagerar våra hjärnor i samband med krissituationer vilket orsakar stress. När vi är stressade blir det svårt att fatta bra beslut. Försök identifiera metoder som mildrar stressen. Tänk efter – vad gör dig lugn?
  2. Digital fikarast
    Många arbetsplatser splittras upp i samband med hemarbete och direktiv om social distansering. Försök hitta sociala sammanhang genom digitala kanaler. Kanske kan du bjuda in medarbetare för en digital kopp kaffe?
  3. Våga pröva nytt
    I ett sånt här exceptionellt läge måste vi våga testa nya saker. Folk har överseende med att allting inte behöver bli perfekt från början. Uppmuntra varandra till att våga testa nytt!

Relaterat innehåll