Vi erbjuder

Scormpaket: Effektiva team på 60 min

Här laddar du ner scormpaketet för e-utbildningen Effektiva team på 60 min

Om utbildningen:

De flesta av oss har erfarenhet av både bra och dåligt teamarbete. Skillnaden både när det gäller arbetsmiljö och hur väl arbetet utförs skiljer sig stort. 

Den amerikanska psykologen Susan Wheelan forskade i flera decennier för att förstå mekanismerna bakom välfungerande team. 

Hennes teori om teamets fyra faser och hur team med rätt stöd kan utvecklas är grunden för Partsrådets tjänst Effektiva team som den här e-utbildningen utgår från.

I den här utbildningen får du ta del av andra myndigheters erfarenheter och en första orientering i teorin om gruppers utveckling. Kunskap som ni partsgemensamt kan arbeta vidare med.

Ladda ner scormpaketet