Vi erbjuder

Scormpaket: Psykisk hälsa på arbetsplatsen

Här laddar du ner scormpaketet för utbildningen Psykisk hälsa på arbetsplatsen.

Om utbildningen:

Det här materialet handlar om hur ni kan prata om och arbeta med psykisk hälsa på arbetsplatsen. Materialet ger er stöd i att skapa ett tryggt och möjliggörande förhållningssätt till arbetet med psykisk hälsa på arbetsplatsen. Intervjuer med experter och ljudberättelser från verkligheten blandas med samtalsstöd och arbetsblad som ni kan arbeta vidare med.

Arbetsmaterialet Psykisk hälsa på arbetsplatsen vänder sig i första hand till er som sitter i en skyddskommitté och som vill ha stöd i hur er kommitté kan samtala om och arbeta strategiskt och systematiskt med psykisk hälsa. Materialet går dock att använda av alla. Anpassa det utifrån era behov!