Vi erbjuder

Utbildningar och webbmaterial i scormformat

Partsrådet har tagit fram flertalet e-utbildningar och webbmaterial inom områdena arbetsmiljö och hållbart arbetsliv som riktar sig till företrädare för arbetsgivare och fack inom statlig sektor. Utbildningarna finns tillgängliga på webbplatsen utbildning.partsradet.se. Har ni däremot behov av att lägga upp utbildningarna på en egen lärplattform (LMS) eller på annat sätt göra dem tillgängliga internt finns möjlighet att avropa dem i form av scormfiler.

För att få tillgång till filerna behöver ni i er roll som lokala företrädare på arbetsplatsen ha en dialog om vilka utbildningar som motsvarar era behov och vad ni hoppas uppnå. Ni behöver också tillsammans återrapportera hur många som genomfört utbildningarna och hur ni som företrädare bedömer att de har skapat mervärde för verksamheten.

Vanliga frågor

Hur levereras tjänsten?

Via mejl skickar vi en länk där respektive scormfil kan laddas ner.

 

Vilka riktar sig tjänsten till?

Alla statliga organisationer har möjlighet att anmäla partsgemensamt intresse för tjänsten.

Tjänsten riktar sig till arbetsgivarföreträdare, chefer och HR-ansvariga, och fackliga företrädare.

 

Kostar det något att ta del av tjänsten?

Det stöd som Partsrådet erbjuder kostar inget utan finansieras genom den avgift som parterna Arbetsgivarverket, Saco-S, OFR/S,P,O och Seko har avtalat om.

Hur gör vi för att ta del av tjänsten?

För att ta del av en scormfilerna behövs ett partsgemensamt avrop, vilket innebär att representanter från både arbetsgivare och fack står bakom avropet. Dessutom behöver parterna delta i de utvärderingar som Partsrådet kommer att genomföra för att följa upp och kontinuerligt förbättra e-utbildningarna och webbmaterialen.

Använd det här formuläret för att göra ett formellt avrop.

Vem kontaktar vi för mer information eller ytterligare frågor?

Har du fortfarande frågor? Välkommen att höra av dig till info@partsradet.se.

Besök webbplatsen utbildning.partsradet.se