Fånga tidiga tecken​ på stress

Förberedelser för dig som ska leda workshoppen​

Här får du som ska leda workshoppen en genomgång av vad som kan vara bra att tänka på.

Varför en workshop om att fånga tidiga tecken på stress?​

Att skapa en kultur där man avdramatiserar frågor om stress och ohälsa är en framgångsfaktor för att fånga tidiga tecken på stress. Ett första steg till att göra detta är att börja att prata om frågorna. Denna workshop varvar teori i filmer med reflektion i smågrupper.​

Upplägg på workshoppen​

Materialet för hela workshoppen förmedlas i kapitel 1-4 här på utbildningssidan.​ Varje kapitel innehåller en kortare föreläsningsfilm som ni tar del av först, för att därefter göra övningar. ​Inga förkunskaper krävs.

Rollen som facilitator​

Tänk på dig själv som en samtalsledare som leder en diskussion, tillsammans skapar ni värde i form av ny gemensam kunskap och nya idéer. ​​Ta gärna reda på vilka som är skyddsombud och hur du kontaktar företagshälsovården om frågor kommer upp från deltagarna.​

Vanliga frågor

Hur mycket tid krävs?​

De angivna tiderna nedan är beräknade på sammanlagd tid, inklusive föreläsningsvideon samt genomförande av tillhörande övning. Detta är ungefärliga rekommenderade tider, som ni kan behöva anpassa till er verksamhet. Är ni en stor grupp kan det vara bra att lägga till lite extra tid för övningarna. Om ni vill kan ni dela upp workshoppen i flera tillfällen. 

BERÄKNAD TIDSÅTGÅNG PER KAPITEL

Kapitel 1: 50 minuter​
Kapitel 2: 30 minuter​
Kapitel 3: 45 minuter​
Kapitel 4: 45 minuter​

Vad är en lagom storlek på grupp?​

Övningarna fungerar bra att genomföra i olika gruppstorlekar. Är ni många kan ni med fördel dela in er i mindre grupper vid respektive gruppövning. Ungefär 3–5 personer brukar vara lagom för smågrupper.

Praktiska förberedelser

Utrustning​

Ha tillgång till en dator eller mobil med internetuppkoppling. Ha gärna en stor bildskärm tillgänglig, med tillhörande ljud för filmerna. Testa att all teknisk utrustning fungerar innan ni kör igång.​

Digitalt genomförande​

Sitter ni inte fysiskt tillsammans på samma plats går övningarna bra att genomföra ändå. Ni kan antingen titta på filmerna i förväg, eller löpande under workshoppen. Om ni väljer det senare rekommenderas ni att titta på filmerna individuellt. Du som leder workshoppen kan då dela länken till sidan där filmen ligger. Diskussionerna i övningarna genomför ni sedan i mindre grupper, i valfri digital mötesplattform. ​

Om möjligt kan ni göra anteckningar i ett gemensamt dokument, förslagsvis genom att använda de färdiga arbetsbladen.​

Genomförande av övningar​

Det finns många sätt att genomföra övningarna på. Ha gärna papper och pennor redo för anteckningar, och skriv gärna ut de färdiga arbetsbladen till övningarna som ligger i materiallistan: Anteckningsmaterial samtliga kapitel (pdf) Om ni är flera mindre grupper, skriv gärna ut fler exemplar så att varje grupp kan få minst ett exemplar vardera. ​

Dokumentation av gruppdiskussioner ​

Ett alternativ till att använda de färdiga arbetsbladen är att anteckna diskussionerna i ett separat dokument direkt i en dator, exempelvis i ett delat Excel-dokument som gruppen sedan kan spara och arbeta vidare med.​

Fler material

Fördjupningsmaterial​

I slutet av utbildningen återfinns fördjupande samtalsövningar. Dessa är tänkta att ge stöd för att i arbetsgrupper prata om vad ni gör för att återhämta er, hur ni reagerar på stress samt hur ni ska agera om ni uppmärksammar någon som mår dåligt av stressrelaterade orsaker.​

​Gå gärna igenom dessa övningar tillsammans efter att ni har tagit del av workshoppens material och övningar. Dessa tar olika lång tid beroende på hur många ni är och hur djupt ni vill gå i övningarna. Avsätt tid efter gruppstorlek och ambitionsnivå.​

Kom ihåg

Ni är redan ett steg på vägen genom att ha bestämt er för att genomföra denna workshop. Bra! ​

Du har nu gått igenom alla instruktioner för hur ni kan arbeta vidare med att fånga tidiga tecken på stress. Du kan också öppna, samt ladda ner hela instruktionen med förberedelser i materiallistan nedan.​

Påbörja workshoppen genom klicka på pilen Nästa steg under materiallistan.