Fånga tidiga tecken​ på stress

Kapitel 1. ​Tidigt agerande – en nyckelfaktor​

Stressproblematik i en organisation uppstår inte från ena dagen till den andra. Utvecklingen sker över tid, och kan spåras genom svaga signaler som efterhand blir starkare. Processen liknar hur organisatoriska problem generellt utvecklas.

Genom att uppmärksamma tidiga signaler och agera på dem, istället för att undvika problemet,  finns möjlighet att stödja en kollega i tid.

Detta kapitel presenterar en modell i fyra faser som beskriver en kronologisk utveckling av stress i en organisation. Hur kan er organisation öka sin förmåga att fånga tecken på stress i de tidiga faserna?

Vilka befintliga insatser och verktyg kopplat till stress och ohälsa finns i er organisation idag?

Diskussionsövning: 20 minuter (använd gärna stoppuret direkt under övningen).

Ladda ner arbetsbladet Befintliga insatser (pdf).

Syftet med denna övning är dela kunskap och goda exempel kring det stöd, verktyg och de metoder och arbetssätt som redan finns i er organisation. 

Så här gör ni:

 • Dela in er i mindre grupper på omkring 3–5 personer om ni är en större grupp.​
 • Diskutera frågan i rubriken i era smågrupper. Reflektera även gärna kring i vilka faser av modellen ni skulle placera in befintliga insatser och verktyg. Använd arbetsbladet för att dokumentera er diskussion.
  Avsätt 10 minuter.​
 • Lyft diskussionen till storgrupp. Skapa en gemensam helhetsbild genom att respektive grupp delar med sig till hela gruppen av de insatser och verktyg som de har identifierat och i vilken fas de har placerats.
  Avsätt 10 minuter.​
timer

:

Tiden är slut

Vilka utmaningar finns för ett tidigt agerande?​

Diskussionsövning: 20 minuter  (använd gärna stoppuret direkt under övningen).

Ladda ner Arbetsblad utmaningar(pdf).

Syftet med denna övning är att ni ska få diskutera och lyfta de utmaningar som ni ser i er organisation eller arbetsgrupp för att på så sätt kunna arbeta med dessa. ​

Så här gör ni:​

 • Diskutera frågan i rubriken. Om ni är en större grupp kan ni dela in er i samma smågrupper som tidigare, omkring 3–5 personer.​
 • Använd arbetsbladet för att dokumentera er diskussion.
  Avsätt 10 minuter.​
 • Lyft sedan diskussionen till storgrupp, och låt varje liten grupp dela med sig av de utmaningar de har diskuterat.
  Avsätt 10 minuter.​
timer

:

Tiden är slut

Avslutning

Ni är nu klara med kapitel 1. Om ni planerar att genomföra flera kapitel vid en och samma workshop går ni nu vidare till Kapitel 2. Tidiga tecken på stress