Fånga tidiga tecken​ på stress

Kapitel 2. ​Tidiga tecken på stress

Orsakas stressproblem hos individen av hur man har det, eller hur man tar det? Är stress farligt, med tanke på hur många som sjukskrivs för det? Vad är skillnaden mellan positiv och negativ stress?

I det här kapitlet rätar vi ut några vanliga frågetecken kring stress och går igenom tidiga tecken. ​

Vilka tecken på stress kan man lägga märke till hos medarbetare och kollegor?​

Diskussionsövning: 20 minuter (använd gärna stoppuret direkt under övningen).​

Öppna Lista med tecken på stress (pdf) och ladda ner Arbetsblad stress (pdf)

Syftet med övningen är att öka medvetenheten om olika tecken på stress för att kunna uppfatta och agera på dessa. Det är särskilt viktigt att vara observant på avvikelser från en individs normalläge.​ 

Så här gör ni:​

  • Diskutera frågan i rubriken i smågrupper, omkring 3–5 personer. ​
  • Använd listan med tecken på stress som utgångspunkt för er diskussion samt arbetsbladet för att dokumentera er diskussion.
    Avsätt 10 minuter.
  • Lyft diskussionen till storgrupp. Reflektera gärna över om det går att kategorisera tecknen som enkla eller svåra att upptäcka.
    Avsätt 10 minuter. ​
timer

:

Tiden är slut

Avslutning

Ni är nu klara med kapitel 2. Om ni planerar att genomföra flera kapitel vid en och samma workshop går ni nu vidare till Kapitel 3. Psykologisk trygghet.​