Fånga tidiga tecken​ på stress

Kapitel 3. ​ Psykologisk trygghet​

Hur kan vi inom en organisation inte bara höja förmågan att fånga tidiga tecken, utan även skapa bättre förutsättningar för att tala mer öppet om stress och ohälsa? Här kan begreppet psykologisk trygghet komma väl till pass, ett begrepp som fokuserar på hur orädd en organisation är och hur trygga medarbetarna är i gruppen. ​

​Genom att öka den psykologiska tryggheten i en grupp kan vi minska rädslan för att göra och erkänna misstag. Samtidigt ökar vi förmågan att prata om vad som kan upplevas som känsliga ämnen, vilket i sin tur ger goda möjligheter att prata om stress.

I detta avsnitt fokuserar vi på vad begreppet innebär samt hur psykologisk trygghet kan främjas på arbetsplatsen.​

Vad skulle få dig att känna dig trygg med att berätta om stress i en grupp?​

Diskussionsövning: 20 minuter (använd gärna stoppuret direkt under övningen).​

Öppna Lista med faktorer som kan bidra till trygghet (pdf) och ladda ner Arbetsblad trygghet i grupp (pdf)​.

Syftet med denna övning är reflektera kring vad som skapar ett tryggt klimat i en grupp för att möjliggöra insikter kring hur öppenhet och trygghet kan främjas i arbetsgruppen.​

Så här gör ni:​

  • Dela in gruppen i smågrupper om 3–5 personer.​
  • Diskutera frågan i rubriken i smågrupper. Reflektera även kring vilka av alternativen i listan ovan som hade fått er att känna er mest respektive minst trygga med att öppet prata om stress. Använd arbetsbladet för att dokumentera er diskussion.
    Avsätt 10 minuter. 
  • Lyft diskussionen till storgrupp. Låt alla berätta vilket alternativ som får dem att känna sig mest trygga med att öppet prata om stress.
    Avsätt 10 minuter.​
timer

:

Tiden är slut

Avslutning

Ni är nu klara med kapitel 3. Om ni planerar att genomföra flera kapitel vid en och samma workshop går ni nu vidare till Kapitel 4 Hybrid arbetshälsa