Arbetsmiljö

Arbetsplatsdialog för att förebygga sjukskrivning

onsdag 18 november 2020

En tredjedel av alla sysselsatta upplever besvär kopplade till arbetet. Med hjälp av metoden Arbetsplatsdialog vid arbetsåtergång får chefer och medarbetare gemensamt stöd för att förebygga ohälsa och sjukskrivning.

– Om vi börjar agera först när någon har blivit sjukskriven för psykisk ohälsa är ofta vägen tillbaka lång. Men agerar vi innan ohälsan har uppstått är möjligheterna goda att förbygga sjukdom och sjukskrivning med ganska små medel.

Det säger Therese Eskilsson, universitetslektor och forskare vid samhällsmedicin och rehabilitering vid Umeå universitet. Hon berättade under ett av Partsrådets webbinarier om metoden AD-A, Arbetsplatsdialog för Arbetsgivare. Det är en evidensbaserad metod som prövats både vid stress och smärta, och som visat sig såväl kunna främja arbetsförmågan och förebygga sjukskrivningar som ge stöd för återgång i arbetet.

– Den har också visat sig kunna stärka chefer i en rehabprocess, säger Therese Eskilsson.

Huvudtanken är att medarbetare och chef tillsammans diskuterar konstruktiva sätt för medarbetaren att komma tillbaka i arbetet, eller hur hen ska undvika att bli sjuk om metoden används i förebyggande syfte.

Dialogsamtalet som grund

AD-A fokuserar på att chef och medarbetare ska få en gemensam förståelse av den situation som medarbetaren befinner sig i, och sedan hitta lösningar tillsammans. Det första steget i metoden är att chefen med stöd av en frågeguide ställer frågor som medarbetaren ska svara på och frågor där även chefen ska svara. Frågeguiden till dialogsamtalet inleds med en fråga om vilka tankar, förväntningar och farhågor medarbetaren har inför samtalet, att börja arbete eller att öka arbetstiden.

– Det är inte ovanligt att det finns farhågor inför en arbetsrehabilitering, och då är det bra att man lyfter det och diskuterar, säger Therese Eskilsson.

Metodstödet kan integreras i SAM

AD-A följer samma systematik och kan ses som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger Therese Eskilsson under webbinariet. Metoden innehåller stegen undersökning, anpassning av arbetet, skriftlig åtgärdsplan och uppföljning. Det inledande dialogsamtalet är en del av undersökningen. Sedan kommer man överens om anpassningar av arbetet, både övergripande och tidsbegränsade, som dokumenteras i en skriftlig åtgärdsplan. Planen följs sedan upp och revideras efter behov.

När man har dialogsamtalet, anpassar arbetet och gör den skriftliga planen tipsar Therese Eskilsson om att ta hjälp av en pedagogisk modell som illustrerar den situation som personen befinner sig i, som är en del av metodstödet.

– Modellen är ett bra visuellt hjälpmedel. Den visar hur både arbetsgivaren och medarbetaren är viktiga för de arbetsuppgifter som ska genomföras. Den illustrerar också att vi påverkas av hur vi har det utanför arbetet, vilket är viktigt att komma ihåg, säger Therese Eskilsson.

Gratis dialogstöd

Metodstödet för AD-A bestående av dialogmodell, frågeguide, guider för anpassning av arbetet och exempel på en skriftlig plan finns fritt tillgängligt på Umeå universitets webbplats.

– Det är helt okej att anpassa, till exempel lägga till och ta bort frågor. Det viktiga är att det fungerar i den kontext som man befinner sig, avslutar Therese Eskilsson webbinariet.

Relaterat innehåll