Arbetsmiljö

Därför blir vi stressade av IT-systemen

Foto: Unsplash.

torsdag 9 november 2017

IT-system som trilskas och texter som försvinner när vi precis ska leverera en rapport. Vem har inte upplevt IT-stress på jobbet? Jonas Söderström, informationsarkitekt på InUse och författare, har identifierat flera orsaker till att vi blir stressade av IT-system.

Jonas Söderström menar att en orsak till IT-stressen är att man använder så många olika system.

– Problemet är att systemen fungerar olika. Det krävs olika sätt att skriva personnummer och datum, det ena systemet kräver kanske komma och det andra punkt.

Andra stressmoment är att systemen införs snabbt och okoordinerat med andra system på arbetsplatsen, att man inte tar med den tid som går åt till att underhålla och uppdatera system i tidsberäkningen, att designen på systemen är undermålig och svårbegriplig samt att man ofta negligerar behovet av utbildning i systemen.

Jonas Söderström menar att man bör kräva att alla system som utvecklas har en användningsarkitekt, med syfte att säkerställa systemets användbarhet, vid sidan av systemarkitekten. Så är det ofta vid byggprojekt, men aldrig i fråga om IT-projekt.

– Om man inte kan påverka systemet kan man åtminstone se till att alla som ska använda det får ordentlig utbildning. Förutom slutanvändarna bör även utvecklarna och chefer delta i grundutbildningen, menar han.

Lätt att skuldbelägga

Jonas Söderström betonar vikten av att koordinera införandet av nya system, och till exempel inte byta system under perioder när arbetsbelastningen är som störst.

Det är lätt att många, inte minst äldre, skuldbelägga sig själva och tro att det är de själva och inte systemen det är fel på, menar Jonas Söderström.

– Det finns en tendens att säga att det här bara är ett problem för den gamla generationen, men jag tror att det är precis tvärt om. Den äldre generationen har bitit ihop. När man får in en ung generation som är vana vid teknik som fungerar och som möter system som Windows -94. Jag tror inte att de kommer att acceptera det och då har vi ett större problem, säger han.

Jonas Söderström har skrivit boken Jävla skitsystem, som handlar om hur dagens IT-system har utvecklats utan tillräcklig hänsyn till användaren.

Även Partsrådet har tagit fram en bok som berör detta område: ”Användbar IT. Användarcentrerad IT-utveckling i den statliga sektorn”, Jan Gulliksen, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, november 2010.

Att diskutera på arbetsplatsen

Relaterat innehåll