Arbetsmiljö

Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv

måndag 23 oktober 2023

Under hösten pågår flera kampanjer på europeisk och nationell nivå, som handlar om att skapa friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv. På Partsrådets hemsida har vi samlat kunskap och inspiration kring hur digitalisering påverkar vårt arbetsliv.

Kampanjen på europeisk nivå

Arbetsmiljöbyrån EU-Osha arbetar för att göra Europa till en säkrare, hälsosammare och produktivare plats att arbeta på. EU-Osha driver sedan flera år tillbaka olika kampanjer på temat "Ett hälsosamt arbetsliv" för att få ut information om arbetsmiljöfrågor i medlemsländerna.

Kampanjerna är en återkommande aktivitet som förnyas var tredje år. Nu påbörjas en ny kampanjperiod som heter ”Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv” som pågår åren 2023–2025. Syftet med kampanjen är att öka medvetenheten om utmaningar och risker i arbetsmiljön i samband med digital teknik och behovet av att hantera dem på ett säkert och hälsosamt sätt som främjar en riskförebyggande kultur.

Målen är att

• öka kunskapen om säker och produktiv användning av digital teknik inom alla branscher
• öka medvetenheten om arbetsmiljöutmaningarna i samband med den digitala omställningen
• informera om framväxande risker och möjligheter
• främja riskbedömning och säker hantering av digital teknik på arbetsplatsen
• uppmuntra till utbyte av information och god praxis bland relevanta intressenter.

Kampanjen i Sverige har ett årligt tema

Myndigheten för arbetsmiljökunskap (MYNAK) är nationell kontaktmyndighet för arbetet med EU-kampanjen och samordnar arbetet i Sverige genom det svenska arbetsmiljönätverket. Arbetsmiljöverket är med i nätverket tillsammans med arbetsmarknadens parter. Varje medlemsland inom EU bestämmer hur de vill arbeta med kampanjen. I Sverige gäller följande teman under kampanjperioden:

• 2023: Digitala arbetssätt
• 2024: Chefens roll i det digitala arbetslivet
• 2025: Teknikens påverkan på arbetsmiljön

Under 2023 uppmärksammar Sverige bland annat hur nya och etablerade digitala arbetssätt påverkar arbetsmiljön, såsom till exempel distansarbete, hybridarbete eller aktivitetsbaserat arbete.

Risken för kognitiv belastning ökar för den som ägnar stor del av sin arbetstid åt digitala verktyg, eller har flera olika verktyg att hantera.

Arbetsmiljöverkets informations- och inspektionsinsats

Arbetsmiljöverket bidrar till EU-kampanjen och årets tema med en informations- och inspektionsinsats under hösten 2023. Syftet med inspektionsinsatsen är att få arbetsgivare att uppmärksamma hur nya och etablerade digitala arbetssätt, påverkar arbetsmiljön och belastningen på hjärnan. Det är viktigt att fånga upp riskerna som uppstår i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Nära 11 000 arbetsgivare har fått brev om att de kan komma att bli inspekterade. Av dem är det cirka 2000 arbetsplatser som kommer att inspekteras. Inspektionsinsatsen skedde digitalt under veckorna 39 och 41. Resultatet av den här inspektionskampanjen följs upp i ett webbinarium den 27 oktober.


Partsrådets tema om digitalisering och nya gränser i arbetslivet

Partsrådets webbplats hittar du en samling av information, kunskap och inspiration om hur digitalisering påverkar vårt arbetsliv och hur vi blir en del av en positiv utveckling.

Du hittar material om

 

 

Relaterat innehåll