Arbetsmiljö

Webbinarium: Välmående och kreativitet på distans

Leif Denti, filosofie doktor i psykologi vid Göteborgs universitet.

tisdag 15 mars 2022

Vi mår generellt bra av att ha möjlighet till distansarbete och hybridarbete, men det finns fallgropar. Leif Denti, filosofie doktor i psykologiforskare vid Göteborgs universitet går igenom forskningsläget och siar in i framtiden.

Se filmen från webbinariet med Leif Denti och/eller läs artikeln som följer direkt efter. I filmen refereras även till vår tjänst Samskapat utvecklingsarbete.

 

- Egentligen är det inte så stora skillnader i de slutsatser som har dragits före pandemin och de slutsatser som kommit ut under pandemin kring hur distansarbete fungerar psykologiskt och arbetsmiljömässigt, säger Leif Denti, som forskar på kreativitet och innovation vid Göteborgs universitet, under Partsrådets webbinarium.

Han lyfter fram två forskningssammanställningar, dels artikeln Systematically reviewing remote e-workers’ wellbeing at work: a multidimensional approach från 2018, dels Mynaks översikt från 2022 som tar upp läget både före och under pandemin. Övergripande visar båda dessa att vi mår bra av distansarbete. Distansarbete verkar:

Det här beror på att vi får större möjlighet till koncentration, känsla av större handlingsutrymme och mer ”work-life balance”. Sammantaget är det bra för oss att få möjligheten att arbeta på distans, men Leif Denti flaggar för en fälla: att man gärna konsumerar fördelar. Han illustrerar med lanseringen av ABS-bromsen:

– Folk körde snabbare eftersom man räknande med att ABS-bromsen skulle ta hand om de risker som detta medförde. På liknande sätt vittnar nu många chefer om att det läggs till möten, när pendlingstiden sparas in. Konsumerar vi fördelarna, utgör de inte längre fördelar.

Var medveten om fallgroparna

Två andra fallgropar:

  1. Social isolering. Kontoret har varit lägerelden för vårt arbete, men med distansarbetet finns inte samma självklara kontaktpunkt. Det här kan leda till känslor av att tappa social kontakt och samvaro, och av att tappa sin sociala plats i gruppen.
  2. Professionell isolering. Det kan innebära en känsla av stagnering, att dagligen göra ungefär samma saker, känslan av att karriären gå i stå, att inte se nästa steg. Det här beror på att vi mister kontextförståelsen, som till stor del upprätthålls via informella möten. När vi inte träffas vid kaffemaskinen eller skrivaren är det svårare att ha svar på frågor som Vilka möjligheter finns det för mig? Vad pratar folk om?

Leif Denti tror att många har bra koll på den första fallgropen, men sämre koll på den senare,  som ofta kommer krypande långsammare.

Lära sig vad som passar för respektive form

När han blickar in i framtiden ser Leif Denti det som en ny kompetens att förstå hur hemarbete respektive den ordinarie arbetsplatsen kan nyttjas bäst och för rätt ändamål. När det gäller att lära sig detta, varnar Leif för att titta för mycket på organisationer som är helt annorlunda än den egna.

- Det är bra att inspireras av andra, men vi måste lära av oss själva. Nu har de flesta jobbat mycket digitalt på distans de senaste två åren. Gör en tillbakablick för att skapa era egna lärdomar, gå igenom vad som har fungerat bra och inte så bra. Använd det som utgångspunkt för hur ni ska jobba framåt – i stället för att kopiera vad andra arbetsplatser gör.

 

Webbinariet sändes den 14 mars 2022.

Relaterat innehåll