Arbetsmiljö

E-utbildning om nya gränser i arbetslivet högaktuell för Skogsstyrelsen

Erika Johansson och Paul Södersten. Foto: Emilia Digerås

tisdag 10 december 2019

Skogsstyrelsen är en decentraliserad myndighet med verksamhet på 80 kontor, spridda över hela landet. Myndigheten är van vid digitala möten, vilket gör att e-utbildningar känns naturligt. Särskilt relevant är Partsrådets e-utbildning om nya gränser i arbetslivet eftersom flertalet av medarbetarna har förtroendearbetstid.

På Skogsstyrelsen passar konceptet med e-utbildningar bra. Myndighetens 770 anställda är utspridda på 80 kontor och den vanligaste mötesformen är Skype.

Erika Johansson är HR-specialist på Skogsstyrelsen och placerad på myndighetens huvudkontor i Jönköping. Hon ansvarar för arbetsmiljöfrågorna på myndigheten och har själv tagit del av flera av Partsrådets e-utbildningar. Hon menar att utbildningen om hållbart medarbetarskap och ledarskap är den som känns mest angelägen för myndigheten.

– Vi har gått e-utbildningen tillsammans i HR-enheten och tyckte att den var jättebra. Den handlar om det gränslösa arbetslivet vilket känns högaktuellt för oss. De flesta av våra medarbetare har förtroendearbetstid och den ger oss frihet under ansvar, säger hon och fortsätter:

– För vissa medarbetare kan förtroendearbetstiden göra det enklare att kombinera arbete och familjepussel. Men det är viktigt att prata om att bara för att vi med teknikens möjligheter kan vara tillgängliga i princip alltid, så finns det inget krav på att vi ska vara det. Det är också viktigt att ha förståelse för varandras olikheter, en del vill ha tydliga avgränsningar mellan arbete och fritid och för andra spelar det inte så stor roll var och när man arbetar.

Arbetsgruppen kan gå tillsammans

Som HR-specialist med ansvar för arbetsmiljöfrågorna på Skogsstyrelsen samarbetar Erika Johansson mycket med myndighetens huvudskyddsombud, Paul Södersten. Han är utsedd till huvudskyddsombud av Saco-S och OFR/S,P,O-föreningarna på Skogsstyrelsen och har sin hemvist på kontoret i Göteborg.

Tillsammans håller Erika Johansson och Paul Södersten på att ta fram en handlingsplan för arbetsmiljöarbetet på Skogsstyrelsen, där Partsrådets e-utbildningar är en av de föreslagna aktiviteterna.

– Vi har genomfört utbildningen om robusta samarbetskulturer partsgemensamt i Göteborg, det var min chef som tog initiativet till det. Jag tycker att e-utbildningar är en bra väg att arbeta förebyggande, säger Paul Södersten.

Han har tidigare tagit del av Partsrådets fysiska arbetsmiljöutbildningar när de genomfördes i Göteborg.

– Det jag saknar i e-utbildningarna är interaktionen med föreläsaren, att man kan utveckla ett resonemang. Men fördelen med e-utbildningarna är att hela arbetsgruppen kan gå tillsammans – det är svårare att få till med en fysisk utbildning. Man kan också stanna upp och gå tillbaka i e-utbildningarna om man missat något. Det ser jag som en fördel, säger Paul Södersten.

Samtidigt, menar han, känns föreläsarna i e-utbildningarna väldigt närvarande.

– Det är väldigt hög kvalitet på e-utbildningarna. Föreläsarna är frontpersoner inom olika arbetsmiljöfrågor som det känns lyxigt att få lyssna på.

Viktigt att delta partsgemensamt

I e-utbildningarna blandas föreläsningar med reportage från myndigheter som berättar om hur de arbetar med arbetsmiljöfrågor. Genomgående finns diskussionsfrågor för att myndigheterna ska få ordentligt med tid att diskutera det egna arbetsmiljöarbetet. Utbildningarna är pedagogiskt uppbyggda i olika lektioner. Varje utbildning tar totalt mellan två och fyra timmar om man följer den avsatta tiden för diskussionerna.

Paul Södersten ger rådet till andra myndigheter att avsätta tillräckligt med tid inte minst för diskussionsfrågorna i e-utbildningarna – och att sedan se till att ta hand om det som kommer upp i diskussionerna. Han lyfter också fram behovet av att genomföra e-utbildningarna partsgemensamt på arbetsplatsen.

– Det är helt nödvändigt. Det handlar om att bygga upp förtroende och tillit, det gör man när alla sätter sig ner och diskuterar arbetsmiljöfrågor tillsammans, säger han.

Paul Södersten och Erika Johansson. Foto: Emmy Pantzar

Stort genomslag för OSA-spelet

På Skogsstyrelsen har parterna även hämtat inspiration från Partsrådets e-utbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete. I den berättar partsföreträdare på Lunds universitet om det så kallade OSA-spelet, som man tagit fram på universitetet. Tillsammans i arbetsgruppen diskuterar man viktiga frågeställningar kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och lägger sedan ner spelkort med frågeställningarna på en spelplan i grönt, gult och rött. Exempel på frågeställningar kan vara ”Vi vågar säga nej”, ”Det finns utrymme för kompetensutveckling” och ”Det finns tydliga regler och förhållningssätt på vår arbetsplats”.

Frågor som arbetsgruppen placerar på rött tas om hand direkt, men det finns också anledning att åtgärda frågor som hamnar på gult och att arbeta för att frågor ska kunna ligga kvar på den gröna delen av spelplanen.

– OSA-spelet har fått jättestort genomslag hos oss. Eftersom 99 procent av våra möten är Skype-möten har vi gjort en egen variant med en excellfil som man kan lägga upp och dela skärm om man skypar och som man kan dra upp på väggen om man har ett fysiskt möte, berättar Erika Johansson.

Myndigheten har även börjat skicka ut en minienkät till alla medarbetare var tredje vecka – med frågor om bland annat arbetsbelastning, arbetsglädje och balans mellan arbete och fritid – där medarbetarna markerar med grönt, gult eller rött.

– Det fungerar som en temperaturmätning och blir ett sätt att prata om hur vi har det på jobbet. Vi har lanserat OSA-spelet som ett sätt att lokalt jobba vidare med arbetsmiljön. Ett annat sätt kan vara att ta del av någon av Partsrådets e-utbildningar om arbetsmiljö, säger Erika Johansson.

Fem e-utbildningar om arbetsmiljö

Partsrådet har totalt tagit fram fem e-utbildningar om arbetsmiljö – ”Systematiskt arbetsmiljöarbete – vilka regler styr?”, ”Hållbart medarbetarskap och ledarskap – när gränserna i arbetslivet och i privatlivet förändras”, ”Organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete i praktiken”, ”Konflikthantering” och ”Robusta samarbetskulturer”. Det är samma teman på e-utbildningarna som på de fysiska arbetsmiljöutbildningar som Partsrådet tidigare har genomfört vid ett flertal tillfällen i Stockholm, Göteborg och Sundsvall.

Till e-utbildningarna.

 

Relaterat innehåll