Arbetsmiljö

Genomtänkt fysiskt skydd ger trygg arbetsmiljö

Mats Bygdeman, säkerhetskonsult och före detta polis.

måndag 16 november 2020

Analysera vilka hot som finns mot just er verksamhet, utforma den fysiska miljön efter detta och se till att utbilda personalen och öva säkerhet. Det var några av budskapen under Partsrådets webbinarium om fysiskt skydd.

I ett av Partsrådets webbinarium pratade säkerhetskonsulten och den före detta polisen Mats Bygdeman om hur det fysiska skyddet är med och skapar en säker och trygg arbetsmiljö.

Analysera hoten mot den egna verksamheten

Vid all nybyggnation och ombyggnation bör man göra en analys av hoten mot verksamheten för att ha en bra grund för hur det fysiska skyddet ska utformas, säger Mats Bygdeman

– Börja med att identifiera vad som är det skyddsvärda i verksamheten. Till exempel personal eller tavlor på ett museum.

Analysen går sedan vidare till att identifiera vilka hot som finns mot det som är skyddsvärt, säger Mats Bygdeman. Till exempel baserat på historiska incidenter eller erfarenheter från liknande verksamheter. Sedan tittar man på sårbarheterna.

– Titta utifrån och in och inte inifrån och ut, tipsar Mats Bygdeman. Det kan vara bra att ta hjälp av någon från en annan enhet eller en person utifrån för att få ett par färska ögon.

Utformningen av det fysiska skyddet ska sedan baseras på analysen – det ska alltid finnas ett syfte med skyddet.

– Man ska veta varför man har en kamera på ett visst ställe till exempel. Ska den verifiera ett larm eller ska den identifiera en gärningsman? Säger Mats Bygdeman,

Utbilda, öva och våga testa säkerheten

Mats Bygdeman understryker att det fysiska skyddet måste vara sammankopplat med utbildning och rutiner: ett larm som inte sätts på har ingen verkan och om någon släpper in andra med sitt passerkort tappar det sin funktion. Han uppmanar också till regelbunden övning av till exempel evakuering, inrymning och agerande i hotfulla situationer.

– Det är så man får trygg personal, och om personalen riskerar att utsättas för hot och våld är det ett krav.

Mats Bygdeman tycker vi generellt bör bli bättre på att våga testa säkerheten. Man kan till exempel låta personer ta sig in i byggnaden utan att upptäckas.

– Att prova om det går att ta sig in obemärkt genom att vara trevlig blir ett test av de administrativa rutinerna.

Tydliga zoner för trygg personal

Mats Bygdeman berättar under webbinariet att en del av den fysiska säkerheten är att göra en medveten uppdelning av lokaler i olika typer av zoner. Dels för att kunna göra en bra uppdelning av behörigheter internt, men också för att göra det tydligt för personalen var man är mixad med besökare eller klienter och när man inte är det.

– Då kan man koppla på ett annat tankesätt för den mixade zonen, och slappna av mer i den inre zonen. Var kan jag koppla av och var ska jag koppla på säkerhetstänket?

En reception eller ett mottagningsrum är exempel på mixade zoner. Dessa behöver vara konstruerade med hänsyn till både verksamheten och personalens säkerhet och bör vara skild från den övriga verksamheten. Mats Bygdeman framhåller att det ibland kan finnas en konflikt mellan service och skydd.

– Vi kan inte bygga mottagningar som ser ut om bunkrar. Men det finns ju ändå sådant jag tycker man ska tänka på. Ska man ha en receptionist, en väktare eller en ordningsvakt till exempel?

På Partsrådets webbplats Hot på jobbet finns mycket material om hur man kan förebygga och hantera hot, våld och trakasserier kopplat till arbetet.

Se webbinariet Fysiskt skalskydd – att förebygga hot och våld i arbetsmiljön

Relaterat innehåll