Arbetsmiljö

Hot på arbetsplatsen: En aktuell utmaning

Person iförd svart blus och halsband, stående framför en bukett blommor.

onsdag 11 oktober 2023

Hot, våld och trakasserier på arbetsplatsen är ett allvarligt problem som kräver proaktivt agerande från organisationer. Genom att analysera risker och implementera åtgärder kan man skapa en tryggare arbetsmiljö och stärka organisationens förmåga att hantera hot och våld.
"Genom samverkan mellan arbetsgivare och fackliga företrädare kan man dra nytta av medarbetarnas kunskaper och hitta gemensamma lösningar", säger Sara Göransson, forskare, konsult och filosofie doktor i psykologi, Stockholms universitet, som i många år har forskat inom området.

Sara Göransson arbetar bland annat med ett uppdrag för Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak) där hon skriver om hot och våld samt analyserar data från SCB och arbetsskadeanmälningarna. Hon är dessutom inbjuden till Partsrådsdagen i november för att prata hot och våld i arbetslivet.

Trakasserier, hot och våld på arbetsplatsen är ett allvarligt problem som kan uttryckas på olika sätt och som kan komma från flera olika källor. Det kan vara verbala hot, hotfulla blickar eller digitala hot via mejl, sms och sociala medier. Denna fråga är mycket aktuell och har varit det under en lång tid.

– Med framsteg inom teknologin har vissa former av hot, som exempelvis hot via sociala medier, blivit allt vanligare, säger Sara Göransson.

Hon berättar att arbetsplatser har utvecklat sina metoder för att hantera hot och våld de senaste decennierna. Idag fokuserar man på arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet på ett mer systematiskt sätt än tidigare. Trots detta finns det fortfarande utrymme för förbättringar.

De första stegen

– Om en organisation inte vet hur de ska börja arbeta med frågorna rekommenderas de att identifiera de olika hot som de kan utsättas för. Genom att analysera grundorsakerna till hot och våld kan man sedan prioritera åtgärder för att minska riskerna. Det är också viktigt att fokusera på att hitta åtgärder som löser kärnproblemet, säger Sara Göransson.

En organisation har mycket att vinna genom att arbeta proaktivt med frågorna. Genom att förebygga hot och våld skapar man en tryggare arbetsmiljö och rustar organisationen för att bättre kunna hantera hotfulla situationer. När medarbetarna känner sig trygga och lugna kan de också tänka klart och agera på bästa sätt i hotfulla situationer.

Fördelar med att jobba partsgemensamt med hotfrågan

Partsgemensamt arbete, där arbetsgivare och fackliga företrädare samverkar, är fördelaktigt för organisationen, betonar Sara Göransson. Genom att inkludera medarbetarna i samverkan kan man dra nytta av deras kunskaper om risker och hitta gemensamma lösningar. Chefer behöver skapa en miljö där arbetsmiljö, kvalitet och säkerhet kan hanteras systematiskt.

Hot i statliga organisationer

På frågan om statliga organisationer har något speciellt att ta hänsyn till när det gäller hot och våld på jobbet så svarar Sara Göransson:

– Statliga organisationer skiljer sig åt och varje organisation behöver hantera hotfrågan på sitt eget sätt. Men statliga organisationer har också en möjlighet att vara förebilder och visa vägen för andra. Frågan om hot och våld blir särskilt viktig i dessa organisationer då den berör frågor som yttrandefrihet, trygghet och demokrati.

Partsrådsdagen

Träffa Sara Göransson under Partsrådsdagen den 7 november 2023 i Stockholm, och den 29 november 2023 i Norrköping. Vänta inte på att anmäla dig. Det finns begränsat antal platser.

Arbeta förebyggande, hantera akuta situationer och följ upp händelser

Relaterat innehåll