Arbetsmiljö

Så hanterar du hotfulla situationer på jobbet

Personer som promenerar på en gata

fredag 19 oktober 2018

Lyssna aktivt och ställ öppna frågor: Hur? Vad? Vilka? Varför? Det är ett av flera tips som psykologen Alexander Tilly har för hur du bemöter hotfulla personer på arbetsplatsen. Han har lång erfarenhet av att hantera konflikter, hot och våld.

Alexander Tilly förklarade att det är tre nödvändiga villkor som behöver vara uppfyllda för att man ska befinna sig i fysisk fara, när man utsätts för en hotfull situation. Först och främst måste den som hotar vilja skada dig. Men han eller hon måste också våga och kunna göra någonting.

– Det räcker med att man tar bort en av dessa förutsättningar för att man inte ska befinna sig i fara, konstaterade Alexander Tilly.

Många av de åtgärder som han tog upp på seminariet handlar om att påverka personens vilja att verkställa hotet. Alexander Tilly tipsade bland annat om tre principer som man brukar använda sig av vid kris- och gisslanförhandlingar, men som han menade är användbara till mycket.

 

(Klicka på CC för undertexter.)

Den första principen handlar om att lyssna aktivt på den hotfulla personen och utstråla intresse och lugn. Genom att göra det får man en möjlighet att samla in information och göra en riskbedömning av situationen. När en hotfull person möter någon som lyssnar aktivt och ställer intresserade frågor blir han eller hon också ofta mindre arg.

– Det är bra att lyssna aktivt och ställa öppna frågor, då bjuder man in till längre svar. Det kan vara frågor som: Hur? Vilka? Vad? Varför? Berätta…. Man kan också göra summeringar, för att ta ner tempot och ge ett kvitto på att man har lyssnat. Det kan också vara ett sätt att byta spår – ”…så först fick du vänta och sen tycker du att de var otrevliga mot dig… jag tänkte på vad du sa tidigare…”, berättade Alexander Tilly.

Den andra principen handlar om att få balans på ”gungbrädan” mellan förnuft och känslor. Det kan man ofta få genom att låta den hotfulla personen berätta och sätta ord på sina känslor, i syfte att få känslorna att svalna.

Mödosam vandring

Den tredje principen handlar om att inte ha för bråttom med att komma med en lösning. Alexander Tilly ritade upp en trappa över de olika stegen som man måste ta sig igenom för att kunna lösa en konflikt. Efter en första kontakt, gäller det att skapa en relation med den hotfulla personen,för att sedan kunna vinna hans eller hennes förtroende. Först därefter ska man försöka påverka innan man slutligen kan hantera hotet och komma fram till en lösning. Då en upprörd person får ventilera och blir lyssnad på ökar chansen att han eller hon lugnar sig något. Den som lyssnar får också information som är värdefull för att bedöma situationens allvar.

– Det är mödosamt att ta sig upp för trappan men det går snabbt att falla ner om man har för bråttom, varnade Alexander Tilly.

Konkreta tips

Han gav flera konkreta tips om hur man kan hantera en hotfull situation, bland annat att:

  • Agera tidigt och tydligt, innan konflikten har eskalerat
  • Vara noga med att det man säger stämmer överens med kroppsspråket
  • Att beskriva situationen: ”Nu uppfattar jag att du sitter för nära och det upplever jag som hotfullt.”
  • Att syna hotet och upprepa frågan för att se om personen menar allvar: ”Så du säger att du tänker döda mig?”

När inget annat hjälper kan det ibland finnas anledning att lämna situationen och tillkalla hjälp – eller att ge med sig för att agera och kalla på polis i ett senare skede, menade Alexander Tilly.

Relaterat innehåll