Arbetsmiljö

Viktigt att definiera vad som är hot och våld

Person sitter vid en dator och ser oroad ut.

torsdag 9 november 2017

Alla på arbetsplatsen behöver ha en gemensam definition så att det är tydligt vad som är hot och våld. Det säger Magnus Sverke, professor vid psykologiska institutionen på Stockholms universitet. Han menar att vi sannolikt får tåla mer i framtiden.

Magnus Sverke talar om den begreppsförvirring som råder kring hot och våld på arbetsplatserna. Området är gigantiskt, och det är stor oenighet bland forskarna om vad som egentligen ingår. Medan den traditionella definitionen av våld är fysiska attacker, stölder och vandalism, talar man numera om våld som alla situationer eller förutsättningar som skapar ett klimat där individer känner sig rädda eller hotade.

Den gällande definitionen för hot och våld i arbetslivet är att förövaren ska vilja tillfoga skada och att offret ska uppleva sig skadad. Här finns dock tecken på att vi för varje generation flyttar fram gränserna för vad man ska tåla. Nya former av TV-program med förnedring och utröstning och ett tufft och kränkande klimat i skolan, kan få till följd att mycket av sådant som tidigare varit otänkbart bli accepterat.

– Jag tror personligen att man i framtiden kommer att kräva att folk ska tåla mer. Då kommer vi in på det individuella ansvaret och det är inte bra, säger Magnus Sverke.

Han konstaterar att människor reagerar väldigt olika på våld och kränkningar. Det är viktigt att inte skuldbelägga den som upplever starkt sådant som andra tycker att man kan tåla.

 Att diskutera på arbetsplatsen

  • Finns det en gemensam definition på arbetsplatsen vad som är hot och våld?
  • Vad finns det för fördelar med en gemensam definition?
  • Har gränsen för vad man ”ska tåla” flyttats fram på arbetsplatsen? Vad får det för konsekvenser?

Relaterat innehåll