Arbetsmiljö

Webbaserat arbetsmaterial: Otillåten påverkan

måndag 21 december 2020

Otillåten påverkan, det vill säga att medborgare med olika slags hot försöker påverka myndighetsutövningen, är något som många statligt anställda har råkat ut för. I Partsrådets arbetsmaterial, riktat till lokala parter, får du ta del av olika exempel på otillåten påverkan och hjälp att diskutera och hantera frågan.

I materialet finns bland annat filmer som visar situationer som kan uppstå, kommentarer från experter och övningar att ladda ner och genomföra på arbetsplatsen.

Arbetsmaterialet Otillåten påverkan

Relaterat innehåll