Arbetsmiljö

Webbaserat arbetsmaterial: Otillåten påverkan

Illustration av person vid dator

måndag 21 december 2020

Otillåten påverkan, det vill säga att medborgare med olika slags hot försöker påverka myndighetsutövningen, är något som många statligt anställda har råkat ut för. I Partsrådets arbetsmaterial, riktat till lokala parter, får du ta del av olika exempel på otillåten påverkan och hjälp att diskutera och hantera frågan.

I materialet finns bland annat filmer som visar situationer som kan uppstå, kommentarer från experter och övningar att ladda ner och genomföra på arbetsplatsen.

Arbetsmaterialet Otillåten påverkan

Relaterat innehåll