Arbetsmiljö

Seminarium: Samarbete ger säkerhet

Marianne Törner, forskningsledare säkerhet, organisation och ledarskap, Arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet.

fredag 10 maj 2019

Under ett seminarium arrangerat av Partsrådet talade Marianne Törner om säkerhet på arbetsplatsen och hur kollektiva normer hjälper oss att hantera oförutsägbarhet.

Seminariet hölls den 10 maj 2019.

Relaterat innehåll