Arbetsmiljö

Seminarium: Otillåten påverkan mot myndighetspersoner

Foto: Andrey Popov, Shutterstock

onsdag 9 november 2016

Migrationsverket, Kriminalvården och Arbetsförmedlingen är de myndigheter som utsätts mest för mutor. Det visar en studie från Brottsförebyggande rådet (Brå) om otillåten påverkan mot myndighetspersoner.

Seminariet hölls den 10 oktober 2016.

Relaterat innehåll