Arbetsmiljö

Seminarium: Otillåten påverkan mot myndighetspersoner

Person försöker räcka över ett kuvert med pengar till en handläggare och som gör stopptecken med högra handen.

onsdag 9 november 2016

Migrationsverket, Kriminalvården och Arbetsförmedlingen är de myndigheter som utsätts mest för mutor. Det visar en studie från Brottsförebyggande rådet (Brå) om otillåten påverkan mot myndighetspersoner.

Seminariet hölls den 10 oktober 2016.

Relaterat innehåll