Arbetsmiljö

Seminarium 10 oktober 2016: Otillåten påverkan mot myndighetspersoner

Foto: Andrey Popov, Shutterstock

den 9 november 2016

Migrationsverket, Kriminalvården och Arbetsförmedlingen är de myndigheter som utsätts mest för mutor. Det visar en studie från Brottsförebyggande rådet (Brå) om otillåten påverkan mot myndighetspersoner.

Relaterat innehåll